Doorn

Achterbuurman stomerij stelt gemeente aansprakelijk

De gemeente heeft de verontreiniging rond de Doornse stomerij verzwegen en onvoldoende toegezien op een schone bedrijfsvoering. Daarom moet de gemeente het huis van een achterbuurman van de stomerij opkopen, stelt de advocaat van de huiseigenaar.

Vorige week stuurde advocaat Middendorf -van rechtsverzekeraar DAS- een brief naar de gemeente Heuvelrug, naast soortgelijke brieven aan nog vijf andere betrokken partijen. In de brief stelt de advocaat dat de voormalige gemeente Doorn herhaaldelijk op de hoogte is gebracht van de verontreiniging van de grond rond de stomerij, maar daar niets mee heeft gedaan.

Er zijn waardes gemeten 'die een veelvoud zijn van de toegelaten waarde' in zowel in '88, als '98 als 2003. 'Vervolgens heeft uw gemeente wederom tien jaar gewacht met de vereiste stappen,' aldus de brief. Ook verwijt de advocaat de gemeente nooit de betrokken eigenaars en bewoners te hebben geinformeerd over de verontreiniging.

De advocaat stelt aan het einde van de brief voor dat de gemeente de woning van zijn clienten opkoopt. De bewoners wonen al ruim twee maanden in een bungalowpark, waar ze door een collectief van overheden (gemeente, provincie, milieudienst RUD, GGD en Bosatex) zijn gehuisvest toen ze terugkeerden van vakantie.

Tijdens hun vakantie waren opnieuw waardes gemeten die ver boven de normwaardes liggen. Een andere buurman verliet zijn woning al eerder, nadat de nieuwe overschrijdingen van PER in de lucht van al zijn kamers bekend werden. Hij ontvangt inmiddels ook een financiele tegemoetkoming. Aanvankelijk noemde het collectief van overheden zijn vlucht 'niet nodig'.

Met het opkopen van de woning kunnen de bewoners uitzien naar een andere woning en kan de sanering van de grond gemakkelijker plaatsvinden, aldus de advocaat in een toelichting. 'Dan kunnen we dat afkaarten. Mijn clienten hebben er hun buik vol van.'

Wat de reikwijdte van de verontreiniging precies is -en ook waar de bron precies ligt-  is nog altijd onduidelijk. Deskundigen zeggen dat het te maken heeft met uitspoelen van reinigingsmiddel PER -of tetrachloorethyleen- in het riool, door de stomerij, in het verleden. Sinds 1987 gelden er strenge regels rond het gebruik van PER, deskundigen tonen zich herhaaldelijk verbaasd dat de waardes rond het brongebied maar niet afnemen, en soms zelfs stijgen.

Advocaat Middendorf heeft soortgelijke brieven gestuurd aan de provinciale overheid, het Rijk, de stomerijeigenaar zelf, de vorige eigenaar van de woning en aan brancheorganisatie Bosatex. In de brief wordt ook een bezwaarschrift uit 1977 opgevoerd, waarin weer andere buren van de stomerij bezwaar maken tegen de hinderwetvergunning van de stomerij.

Volgens de advocaat heeft de gemeente Doorn de hinderwet onvoldoende gecontroleerd en gehandhaafd. 'Het is blijven doorsudderen, terwijl het toch een gevaar oplevert voor de gezondheid van mens en dier. Ze wisten dat het een probleem was. Nu pas wordt er actie ondernomen, nu het in de bekendheid komt.'

Brancheorganisatie Bosatex is vooralsnog de enige die al heeft gereageerd op de brief, aldus Middendorf. Bosatex heeft in 2006 -tegen betaling, en met een onbekende rijksbijdrage- de aansprakelijkheid van een groot aantal stomerijbedrijven overgenomen. 'Bosatex is niet verantwoordelijk voor de verontreiniging, dat zegt hun advocaat. Het is volstrekt onduidelijk welke verantwoordelijkheden precies zijn overgenomen van de stomerij.'

Lees ook:
Chemicus: PER vervliegt met koken water
Nog zes urgente stomerijvervuilingen in Utrecht

Stomerijlucht schoon, maar stomer heeft geen zin meer
Stomerijgif al meer dan decennium in beeld
Lucht buurwoningen stomerij nog steeds te vies
Stomerij Van Boordt: Wij lozen helemaal niks

Onrust over stomerijgif neemt nog niet af
Stomerijgif 'dampt' nu ook uit naar drinkwater
Ook tweede buurman ontvlucht gifdampen
Buurman ontvlucht vuile stomerijbodem
Wasserijgif: Afgraven, injecteren, filteren
Gif onder stomerijen Doorn en Driebergen