Heuvelrug

OZB +12,5%, en toch heeft bestuur weinig te vrezen

Vanavond blikt de lokale politiek in de toekomst, met hun algemene beschouwingen. De burger zal een kleine honderd euro meer kwijt zijn volgend jaar, toch heeft de Heuvelrugregering weinig te vrezen.

Dat er woorden gaan vallen over de belastingverhogingen lijkt waarschijnlijk, dat het de coalitie van D66, CDA, PvdA/Groenlinks en SGP parten gaat spelen niet. Grootste pijnpunt is een ozb-verhoging van 12,5%, dat is inclusief inflatiecorrectie. Komt bij een stijging van de afvalstoffenheffing met €35 per jaar.  Een gemiddeld gezin -huis van drie ton- gaat daarmee volgend jaar bijna honderd euro meer betalen dan in 2014. 

Dat is niet wat de politiek beloofde, bij de lokale verkiezingen afgelopen maart. Alleen SP, Christenunie en PvdA/Groenlinks hielden een verhoging van de lokale belastingen open, alle andere partijen beloofden een nulgroei. Maar dat was met de kennis van toen, zeggen D66, CDA en SGP nu. 'De verkiezingsprogramma's zijn geschreven in een tijd dat we niet in beeld hadden dat er een tekort van dermate omvang zou optreden,' aldus D66-wethouder Van Dongen, kort na de presentatie van de begroting, begin oktober

.

We wisten het niet, zeggen ook de wethouders Boonzaaijer en Veldhuizen, dat het zo erg was. 'Er is wel al een winstwaarschuwing afgegeven rond de verkiezingen. Daarna kwamen er nog meer tegenvallers, zodat dit college van tegenstanders van ozb-verhogingen toch heeft besloten dat dit nodig was. Om iets gezonds neer te zetten,' aldus SGP-wethouder, -voorman en verkiezingswinnaar Boonzaaijer, een tikje schuldbewust.

Volgens CDA-wethouder Veldhuizen kwam de mogelijkheid van lastenverhoging pas op tafel toen alle andere bezuinigingsmogelijkheden waren uitgeput. 'Er komen zoveel extra tegenvallers aan dat we niet zonder ozb-verhoging kunnen,' aldus ook Veldhuizen, die zweert dat de lastenverhoging breed gedragen is.

Dus ook door wethouder Nijhof, de enige van een partij die vooraf al zinspeelde op de lastenverhoging. 'Maar ik ga hier niet mijn gelijk halen. We gaan de ozb niet verhogen om de ozb te verhogen. Doel is de dorpen leefbaar te houden, de scholen, bibliotheken, sportvelden open te houden.'

Grootste oppositiepartij VVD zal er vanavond de meeste woorden aan vuil maken, waarschijnlijk zonder indruk te maken op de rest. De VVD domineerde de laatste acht jaar immers het Heuvelrugbestuur, schamperen de andere politici, leverde twee van de drie wethouders van financien en heeft dus boter op het hoofd. Nee, het is rot, maar veel aan te doen is er niet, dat zal de boodschap ongeveer zijn. Misschien dat er een procentje lastenverhoging af kan, of dat de toeristenbelasting -ook een pijnpunt, die gaat met 50% omhoog- wordt verzacht.

Het is niet anders, vinden de politici. De financiele huishouding verliep de afgelopen jaren niet best op de Heuvelrug, plus dat de landelijke overheid allerlei extra taken over de heg van de gemeente kiepert, zonder voldoende geld mee te kieperen. Hard ingrijpen is daarom nodig.

Overschot

Er is zelfs trots, omdat het nieuwe college schoon schip maakt. Dat zegt elk bestuur aan het begin van elke rit te doen, ditmaal is het echt zo, zeggen de wethouders. Zo hebben Boonzaaijer en Van Dongen 'rare financiele constructies' verzonnen door hun voorgangers nu 'regulier' in de begroting gezet. Zoals de aanleg van een Maarsbergs industrieterrein, of de reconstructie van de Driebergse Hoofdstraat. 'Dat wordt nu niet meer betaald door een stukje uit dit en een stukje uit dat,' aldus Boonzaaijer.

Financieel wethouder Van Dongen heeft zelfs een flink overschot weten te creeeren. Volgend jaar een dikke zes ton, de jaren erna oplopend tot wel twee miljoen, meer dus dan de €868.000 die hij met de ozb-verhoging binnenharkt. 'Dat is een ogenschijnlijk overschot. Komend jaar is dat nodig vanwege eenmalige bezuinigingen, zoals het schrappen van personeelsfeest en kerstfeest van de organisatie.' De provincie acht die eenmalige bezuinigingen onvoldoende zeker, aldus Van Dongen. 'Daarom dat overschot, anders schieten ze hem af.'

Voor de jaren na 2015 is het overschot weer om andere redenen nodig. 'Er gaan tegenvallers komen en onvoorziene dingen gebeuren en ik wil niet voor elk akkefietje opnieuw bezuinigen.' Bovendien, zegt Van Dongen, is de algemene reserve de afgelopen jaren zo hard geslonken -er zit nog maar €2,5 miljoen in de spaarpot- dat de gemeente veel te weing vet op de botten heeft. In theorie -het faalt in stresstesten- zowel als in de praktijk:door de verschuiving van rijkstaken naar gemeente groeit de begroting van een slordige tachtig naar honderdertig miljoen, met navenante risico's.

En tenslotte is het overschot nodig om de komende jaren nog schoner schip te maken, zegt Van Dongen. Zo zou de Maarsbergse tunnelverlenging best nog iets meer kunnen gaan kosten dan verwacht, en drukken rente en aflossing van de dure cultuurhuizen Heuvelrugse wethouders al jaren in het defensief.

Oplossing van dat laatste is een afwaardering, maar dat kost geld en vandaar het overschot, zegt Van Dongen: 'Je moet voorkomen dat je beleidsmatig vleugellam wordt. Het is belangrijk dat je een gezonde financiele situatie hebt, waarmee je ontwikkelingen mogelijk maakt, zoals de tunnelverlenging in Maarsbergen. Waarmee je kunt kijken naar de financiele constructie van de cultuurhuizen. Dat kan nu niet, daar leg ik als wethouder nu een veto op.'

 

Meeluisteren, meelezen, meekijken.

Iedereen is welkom bij de vergaderingen van de gemeenteraad, in het Doornse cultuurhuis, altijd vanaf 19.30. Tot laat meestal. Om de avond uit te zitten moet je wel nieuwsgierig zijn en zitvlees hebben. Je kunt ook op het balkon gaan zitten, daar heb je wat meer overzicht en het is er niet zo druk.

Hier vind je de agenda van de vergadering, als het goed is inclusief alle relevante documenten en alle moties en amendementen, dan kun je het wat beter volgen, al doet de nieuwe website het nog niet helemaal goed en staan niet alle stukken er op en sommige erg scheef. Vanavond zullen -na de eventuele insprekers- eerst alle fractievoorzitters hun praatje houden, acht maal tien minuten. Daarna en rook-, toilet en wandelgangpauze en vervolgens een uur lang de reactie van burgemeester en wethouders.
Donderdag wordt het spannender, dan gaan raadsleden in discussie en vervolgens de moties en amendementen in stemming. 

Je kunt ook meeluisteren, al vergt dat wel een zekere bekendheid met de mensen en papieren en een dosis doorzettingsvermogen.