Politiek

VVD-voorzitter Lind herkozen

Utrechtse Heuvelrug, 30 oktober 2014
(ingezonden door VVD Heuvelrug)

Edward Lind opnieuw gekozen tot voorzitter VVD Utrechtse Heuvelrug!
Afgelopen dinsdagavond 28 oktober heeft een enthousiaste ledenvergadering van de VVD afdeling Utrechtse Heuvelrug Edward Lind herkozen tot voorzitter van de afdeling. Lind (43) vroeg de vergadering voorafgaand aan de herverkiezing een nieuw mandaat omdat, zoals hij zelf aangaf: “mijn klus is nog niet klaar, ik heb het gevoel dat ik net halverwege ben”.

Edward Lind trad 4 jaar geleden toe tot het bestuur met de ambitie te zorgen voor een vernieuwde fractie met brede maatschappelijke kennis en ervaring, goede afspiegeling en dicht bij de inwoners staand.
Veel hiervan is in zijn ogen inmiddels gerealiseerd. “Er staat een fris en veelbelovend liberaal team. In samenspraak met de samenleving zal deze fractie een goede vorm en inhoud moeten geven aan de enorme financiële en organisatorische uitdagingen van de komend jaren, waarbij wij, liberalen, het belangrijk vinden dat de lokale overheid iedereen in staat stelt verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen toekomst”, aldus Edward Lind. Tegelijk beseft Lind dat er nu vooral richting de leden en de liberale kiezers een extra uitdaging ligt.

Het bestuur van de VVD Utrechtse Heuvelrug gaat de komende tijd de kiezers en inwoners op een andere manier betrekken bij de VVD en het liberale gedachtengoed. De ledenvergadering omarmde de plannen van het bestuur over de vernieuwde koers, gaf aan zelf hieraan actief een bijdrage te willen leveren en spoorde het bestuur aan deze koers vooral stevig in en door te zetten.
Tegelijk met het herkiezen van Edward Lind trad Marcel den Besten terug als bestuurslid. Hij had zich in verband met te druk belastte agenda niet herkiesbaar gesteld. De vergadering loofde hem voor zijn bewezen diensten, vooral in de aanloop naar de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

Het bestuur van de VVD Utrechtse Heuvelrug bestaat nu uit voorzitter Edward Lind, penningmeester Peter Kalk, secretaris Hermannus Stegeman en bestuursleden Theo Ziedses des Plantes en Jan Haro Wilbrenninck.

De VVD afdeling Utrechtse Heuvelrug is op dit moment met 5 raadsleden in de gemeenteraad vertegenwoordigd.