Gemeente

Overeenkomsten inkoop Jeugdhulp zijn klaar

P E R S B E R I C H T

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Regio Zuidoost Utrecht:
Overeenkomsten inkoop Jeugdhulp zijn klaar

De gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben de overeenkomsten voor de inkoop van de Jeugdhulp voor 2015 rond. Alle organisaties die jeugdhulp bieden zijn uitgenodigd de overeenkomsten te ondertekenen. Op die manier zorgen gemeenten er voor dat inwoners straks uit een zo breed mogelijk aanbod van zorgaanbieders de door hen gewenste ondersteuning kunnen kiezen.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht hebben met elkaar afgesproken de jeugdhulp gezamenlijk in te kopen. Onder de naam ‘Zorg om Tafel’ hebben zij de afgelopen periode gesprekken gevoerd met jeugdhulpaanbieders, ouders en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties zoals de Wmo-adviesraden. Binnen dit interactieve proces zijn afspraken gemaakt over onder andere de verschillende zorgvormen, kwaliteitscriteria en kwaliteitsbewaking, tarieven en afstemming met andere hulpverleners. Deze afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten. Binnen de vijf gemeenten zijn er verschillende schakels naar de jeugdhulp zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), huisartsen of de Servicepunten/lokale teams. Zij helpen gezinnen bij het vinden van passende ondersteuning en/of hulp, waarbij een keuze gemaakt kan worden uit een groot aantal jeugdhulpaanbieders.

Overgangsrecht
Wettelijk is gegarandeerd dat jeugdigen en opvoeders die op 31 december 2014 jeugdhulp krijgen, ook in 2015 hulp ontvangen, bij de zorgaanbieder die nu ook de zorg levert. Dit geldt voor de duur van hun indicatie, tot uiterlijk 1 januari 2016. Deze garantie geldt ook voor jeugdigen die op de wachtlijst staan.

Overeenkomst
De samenwerkende gemeenten nodigen alle jeugdhulpaanbieders uit om de overeenkomst zo snel mogelijk te ondertekenen. Dit kan op elk moment via www.heuvelrug.nl/zorgomtafel

Meer informatie
Inwoners kunnen meer informatie vinden op de website van de gemeenten:
Bunnik: www.bunnik.nl/inwoners/sociaal-domein
De Bilt: www.debilt.nl/jeugdhulp
Utrechtse Heuvelrug: www.heuvelrug.nl/samenvoorelkaar
Wijk bij Duurstede: www.wijkbijduurstede.nl Kijk bij “Gemeente krijgt er nieuwe taken bij’
Zeist: www.zeist.nl/ondersteuningenzorg2015