Driebergen

Moties uitgelicht. Numero 3: Motie Hoofdstraat nu

Al eenentwintig moties en zestien amendementen, of andersom. Vanavond spreekt en stemt de Heuvelrugse politiek erover. Hillridge pikt er de meest saillante uit.
Nummer drie: de Driebergse Hoofdstraat wordt niet pas in 2016 gereconstrueerd, maar toch al komend jaar

Misschien een vergissing, maar die is nu rechtgezet. De Driebergse Hoofdstraat, de laatste jaren een belangrijk en veelbesproken dossier, gaat toch al in 2015 opgeknapt worden. 'Het is een sympathieke motie en ik kan hem van harte ondersteunen. En dan is de raad blij, zijn de inwoners van Driebergen blij, is het college blij en zijn ook de ambtenaren blij, want die willen er snel mee aan de slag,' aldus wethouder Boonzaaijer.

Voorganger Homan was vorig jaar druk met de Hoofdstraat, die veiliger moet omdat er erg veel ongelukken gebeuren, vier jaar geleden zelfs met dodelijke afloop. Eerst zou de gehele straat gereconstrueerd worden voor wel €6 miljoen, later werd de opknapbeurt gedownsized tot €2,8 miljoen voor het stuk tussen Hogesteeg en Bosstraat. Er komen veiliger, want verhoogde fietspaden, meer bomen, twee rotondes en nieuwe verkeerslichten, bij de tegenoverliggende ingangen van de beide parkeerplaatsen.

Ergens is de opknapbeurt uitgesteld tot 2016, maar daar steekt de gemeenteraad nu een stokje voor. Extra geld kost dat niet, mogelijk zullen andere projecten vertraagd worden. Probleem is nog wel een zogenaamde omgevingsvergunning, omdat een aantal eiken aan de kop van de Hogesteeg geveld moet worden. 'Maar we gaan aan de slag, als die vergunning lang duurt, dan doen we dat stuk gewoon later,' aldus wethouder Boonzaaijer.

Het amendement wordt uiteindelijk unaniem aangenomen

Amendement herstructurering Hoofdstraat Driebergen

De Raad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 6 november 2014,
Constaterend dat
De veiligheid van de weggebruikers (met name voetgangers en fietsers) dé belangrijkste reden is voor de herstructurering van de Hoofdstraat
Het ontwerp van de herstructurering met behulp van burgerparticipatie in 2013 tot stand is gekomen
Bij het besluit voor de herstructurering in februari 2014 door het College werd aangegeven dat de werkzaamheden in 2015 gestart en mogelijk uitgevoerd zouden kunnen
worden
Dat deze urgentie mede was bepaald door een dodelijk ongeval op de Hoofdstraat
Nadien op de Hoofdstraat met enige regelmaat ongelukken hebben plaats gevonden
De wethouder in de Gecombineerde Commissievergadering van 16 oktober jl. heeft medegedeeld dat de werkzaamheden pas in 2016 opgestart kunnen worden
Overwegende dat dat dit uit het oogpunt van veiligheid en beleving van de inwoners niet acceptabel is en
Besluit om in de begroting toe te voegen dat de uitvoering van de werkzaamheden aan de Hoofdstraat (van de trajecten Bosstraat-Hogesteeg en Koningin Wilhelminalaan-Kerkstraat) conform het raadsbesluit van 3 februari 2014 zo spoedig mogelijk in 2015 aan te vangen, maar niet dan nadat de inwoners voldoende over het definitieve plan zijn geïnformeerd

Evert de Boer – VVD Wim Hak – D66

Heuvelrug

Moties uitgelicht. Numero 3: Motie Hoofdstraat nu

Al eenentwintig moties en zestien amendementen, of andersom. Vanavond spreekt en stemt de Heuvelrugse politiek erover. Hillridge pikt er de meest saillante uit.
Nummer drie: de Driebergse Hoofdstraat wordt niet pas in 2016 gereconstrueerd, maar toch al komend jaar

Continue reading “Moties uitgelicht. Numero 3: Motie Hoofdstraat nu”