Heuvelrug

Moties uitgelicht. Nummer 1: OZB stijgt ietsje minder

Al eenentwintig moties en zestien amendementen. Vanavond spreekt en stemt de Heuvelrugse politiek erover. Hillridge pikt er de meest saillante uit en en houdt je vanavond op de hoogte van de uitkomsten. Nummer vier stijgt even na middernacht met stip naar numero 1: de OZB-verhoging blijft beperkt tot 10%

De politiek is er feitelijk al uit, het geld is nodig en alle bezuinigingsmogelijkheden zijn uitgeput. Maar voor veel burgers is de stijging van de lokale belasting met 12,5% genaamd ozb het meest opvallende element van de begroting, gewoon omdat zij meer geld moeten betalen. Komende jaren gemiddeld €50 (inclusief de stijging van de klikoheffing met €35 dus een kleine honderd euros).

Zeven van de acht partijen hebben zich de laatste weken gebogen over de begroting en daarbij honderdduizenden euro's aan extra bezuinigingen gevonden. Wethouder financien Van Dongen vindt die vondsten echter irreeel, omdat er te weinig marge overblijft voor een organisatie die het komende jaar al fors moet bezuinigen en door een reorganisatie heen moet. 'De flexibele schil is al heel dun, daar moet je niet verder aan knabbelen. De rek is eruit.'

Toch komt Van Dongen de partijen -indachtig het poltieke wheelen en dealen genaamd dualisme-  tegemoet. Hij is nog eens met de kaasschaaf door de begroting gegaan en heeft geld gevonden om in elk geval de inflatiecorrectie van de ozb te schrappen. De lokale lasten stijgen dus iets minder dan aanvakelijk voorgesteld. Niet met 12,5%, maar met 10%. Dat betekent voor de gemiddelde Heuvelrugger een meevaller -of minder tegenvaller- van €10.

Het kost de wethouder €222.000 en zijn begrotingsoverschot daalt tot €50.000, volgens de wethouder -hij heeft er met provinciale rekenmeesters al contact over gehad- nog steeds voldoende voor goedkeuring van de provincie. Of de tegemoetkoming voldoende is zal vanavond moeten blijken. Het lijkt onwaarschijnlijk dat voldoende partijen de motie van de VVD om de lokale belasting met 0% te laten stijgen zullen steunen.

 

Utrechtse Heuvelrug, VVD-Amendement 0% OZB
De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 6 november 2014, behandelend de begroting 2015-2018 (2014-074)
Constaterende dat
Het College voorstelt om de OZB voor het jaar 2015 met 2,5% (Spoor 1) en daarbovenop 10% (Spoor 2) te verhogen;
Dat de begrote baten van deze verhoging in 2015 zijn: €216K + € 886K, totaal €1102K
Overwegende dat
Dat het onwenselijk is de lasten te laten stijgen omdat vele inwoner de laatste jaren een koopkracht daling hebben ondergaan
Ook huurders van sociale woningen deze lastenverhoging via hun woningbouwvereniging op een of andere manier gaan betalen.
Besluit
Om deze voorgestelde OZB verhoging te wijzigen in 0% stijging
De dekking hiervoor te vinden in het totaal van de door de raad aangeven extra bezuinigingen en andere inkomsten en baten
Rob Jorg VVD