Heuvelrug

Oogst begrotingsraad: Toerist ontzien, burger nog niet

Bijna zes uur lang vergaderde de gemeenteraad gisteren over de begroting 2015. Er werd druk heen en weer geschoven met geld, erg veel leverde het uiteindelijk niet op. Behalve voor nieuwe babies, Driebergenaren, mantelzorgers en Buurthuchters. En voor de toerist, lees: de recreatiesector.

Mogelijk dat ook de burger nog iets opschiet met de complexe financiele excercities, die voor veel verwarring en een hele reeks schorsingen zorgden. Een volhoudende coalitie van CDA, VVD en BVH -met de noodzakelijke steun van afwisselend SGP en SP, en een enkele keer van D66 en GLP- drukte na middernacht een hele reeks bezuinigingen op de ambtelijke organisatie alsnog door.

Aangevuld met een verhoging van de ondergrondse precario -wethouder Van Dongen moet bij kabelaars en leidingbedrijven geen drie, maar zes ton ophalen- dacht de gelegenheidscoalitie -CDA zit in het bestuur, VVD in de oppositie- ruim vijf ton bespaard te hebben. Daarmee zou de voorgenomen ozb verhoging van 12,5% bijna door de helft kunnen.

Daar kwamen de partijen bedrogen uit, omdat de bezuinigingen volgens wethouder Van Dongen een te wankele basis hebben. Hij was al bij de provincie geweest, die zou de nieuwe lijst als incidenteel aanmerken en niet als structureel. Daarom, verwachtte Van Dongen, zou de provincie een begroting met minder dan 10% ozb-verhoging  afkeuren.

De wethouder beloofde nog wel -met de nodige tegenzin- een laatste keer te gaan praten met de provincie of sommige posten niet toch structureel genoemd mogen worden. 'Als dat lukt kunnen we de ozb-verhoging met 2%, 2,5% verlagen,' aldus Van Dongen, die eerder op de avond al de 2,5% inflatiecorrectie uit de 12,5% schrapte.

Daarmee komt de ozb-verhoging voorlopig -en waarschijnlijk definitief- op 10%. Mocht de provincie toestemmen, kan dat in februari alsnog naar 8%, of zelfs 7,5%. Al verwacht Van Dongen dat niet. 'Het zou ook zo maar kunnen dat we dat geld nodig hebben om nieuwe tegenvallers op te vangen.'

CDA-fractievoorzitter Broekhuis vatte de avond samen met een mengeling van trots en teleurstelling. 'We hebben gestreden voor de lastenverlaging en de sociale zekerheid. Dat laatste is goed geregeld. We hadden liever gezien dat ook de ozb minder zou stijgen. Helaas hebben een aantal partijen gekozen voor een lagere toeristenbelasting, in plaats van lagere lasten voor onze burgers.'

Daarmee doelde Broekhuis op de toeristenbelasting, die op voorspraak van D66 en VVD minder hard stijgt. Overnachtende toeristen moesten van wethouder Van DOngen zouden volgend jaar een euro per persoon gaan betalen, maar dat wordt na felle protesten van de recreatiesector ongeveer een dubbeltje minder. Hoeveel minder precies moet nog uitgerekend worden. Ook de forensenbelasting -tweedehuisjesbezitters betalen een soort ozb van €130 of €230 per jaar- zal een fractie minder stijgen.

Eerder op de avond werden al andere onderwerpen afgekaart. Zo werd een voorgestelde versobering op de mantelzorgondersteuning geschrapt, wordt het consultatiebureau Driebergen niet gesloten en kan het Overbergse dorpshuis Buurthucht een bescheiden subsidie van 4500 tegemoet zien. Ook de Driebergse bevolking had wat te juichen; hun gevaarlijke Hoofdstraat wordt niet pas in 2016 maar al komend jaar gereconstueerd.

 

Lees ook:

Moties uitgelicht. Nummer 1: OZB stijgt ietsje minder
Moties uitgelicht. Nr2: Motie Consultatiebureaus
Moties uitgelicht. Numero 3: Motie Hoofdstraat nu
Moties uitgelicht. Nr4: Motie Toeristenbelasting
Motie uitgelicht. Nummer 5: Reclamebelasting
Motie uitgelicht nr 6: Buurthucht, Twee Marken, dorpshuizen
Moties uitgelicht. Nr 7: Geen versobering mantelzorgondersteuning