Heuvelrug

Motie uitgelicht. Nummer 5: Reclamebelasting

Al eenentwintig moties en zestien amendementen. Vanavond spreekt en stemt de Heuvelrugse politiek erover. Hillridge pikt er de meest saillante uit en houdt je vanavond op de hoogte van de uitkomsten. Nummer vijf: de reclamebelasting.

Al langer vraagt de SP om de potentiele opbrengst van reclamebelasting te onderzoeken. Het zou -volgens wikipedia- gaan om een belasting op reclame op particuliere grond zichtbaar vanaf de openbare weg, zoals lichtbakken en billboards. Dit jaar vraagt de SP het weer, voor het eerst officieel in een motie. De kans van slagen is minimaal, weinig partijen staan achter deze nieuwe, extra belasting, maar onderzocht is het voorstel nog nooit.

Financieel wethouder Van Dongen: 'Van de ambtenaren heb ik begrepen dat de perceptiekosten (kosten van inning,red.) hoger zijn dan de opbrengsten. Hetzelfde geldt voor precariobelasting. Ik heb dat laten narekenen en daar wegen de kosten ook niet op tegen de opbrengsten.'

Later meer…………….

Later (01.19uur): Motie wordt vandaag (vannacht) niet in stemming gebracht. Het is te laat voor helder nadenken.

Motie:

Utrechtse Heuvelrug
– Onderzoek reclamebelasting
Motie bij de raadsvoorstellen:
Begroting 2015-2018 (2014-074)
De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen d.d. 3 november 2014,
Constaterende dat,
– De gemeente niet gebruikt maakt van alle belastingmogelijkheden
– Lastenverhogingen nu vooral zitten in toeristenbelasting en de OZB
Overwegende dat,
– Andere verdeling van lasten zorgt dat de druk niet teveel op één groep inwoners (of toeristen) komt te liggen.
Verzoekt het college
– Onderzoek te doen naar de mogelijkheden, gevolgen, kosten en opbrengsten van het heffen van reclamebelasting vanaf 2016. – De raad hierover voor de zomer van 2015 te informeren
SP
Jasper van Geijtenbeek