Heuvelrug

Crowdsourcing haalt bestuurdersblad

Het lokale experiment crowdsourcing heeft bestuurdersblad Binnenlands Bestuur gehaald. Als succesformule.

Afgelopen weekend al op papier, vandaag ook online in bestuurdersblad Binnenlands Bestuur (BB) een artikeltje over het lokale experiment crowdsourcing, onder de kop 'Utrechtse heuvelrug betaalt graag wat meer OZB.'  BB spreekt erover met wethouder Van Dongen en financieel ambtenaar Marinus.

Die zijn beiden enthousiast over de crowdsourcing, uitgevoerd door adviesbureau PPM, een relatie uit Van Dongen's eerdere baan als afdelingshoofd van een ministerie. Vanwege tijdsdruk beperkte het experiment zich uiteindelijk tot een lijst door ambtenaren aangedragen bezuinigingen, waarop bezoekers van de website hun voorkeur konden aanvinken. 

Volgens de gemeente brachten 322 verschillende personen een bezoek aan de website, Van Dongen noemt dat aantal 'niet slecht'. BB laat Van Dongen verder zeggen dat vier van de vijf invullers een lichte verhoging van de ozb prefereren boven de sluiting van een van de zwembaden. 'Kijk, daar kunnen we iets mee,’ aldus de wethouder, die de uitkomsten ook in andere media als legitimatie voor belastingverhoging heeft gebruikt.

Naast vinken konden bezoekers ook eigen bezuinigingsideeen aandragen. Dat onderdeel was nog succesvoller, vertelt financieel ambtenaar Marinus. ‘We hadden werkelijk geen flauw benul wat ons te wachten stond. Stel dat het ons acht ideeën oplevert, dachten we.’ Het werden er uiteindelijk honderd, schrijft BB.

Volgens Marinus heeft de gemeente met een deel van die ideeen acht ton bespaard. BB noemt daarbij specifiek de inwonersuggesties om te besparen op het onderhoud van de negen begraafplaatsen en het gemeentelijke snippergroen, besparingsideeen die feitelijk al jarenlang op de eigen lijstjes van de gemeente voorkomen.

Lees hier het stukje in BB. Hillridge had graag zelf ook een analyse gemaakt van de crowdsourcing, maar de cijfers achter de door de gemeente gepresenteerde cijfers zijn ondanks herhaalde verzoeken niet openbaar gemaakt.