Ingezonden

Gedragscode hondenuitlaatservices

10 November 2014

(ingezonden door Utrechts Landschap)

Utrechtse natuur- en recreatieorganisaties werken aan afspraken met hondenuitlaatservices
Straks overeenkomst nodig in natuur- en recreatieterreinen
Vanaf 1 april 2015 is het in de Utrechtse terreinen van Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en Recreatie Midden-Nederland verplicht om een overeenkomst te hebben wanneer men bedrijfsmatig met honden wandelt. Onderdeel van deze overeenkomst is een gedragscode, die hondenuitlaatservices (hus) zelf hebben opgesteld.

Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Recreatie Midden-Nederland en de hondenuitlaat-services streven samen naar een gezond evenwicht waarin iedereen van het gebied kan blijven genieten. De hus maken dagelijks meerdere keren gebruik van de natuur- en recreatiegebieden in de provincie Utrecht. Dat doen ook grote aantallen wandelaars, joggers, ruiters en fietsers. Daarnaast leven in deze gebieden wilde dieren, zoals reeën, vogels en kleine zoogdieren. Met al deze verschillende gebruikers en bewoners proberen de partijen rekening te houden.

In overleg reguleren van gebruik
Er zijn drie overleggen geweest met een groot deel van de hus. De aanleiding is het toenemend gebruik van de hus van de terreinen van de drie organisaties en de wens om dit meer te reguleren. Dit intensievere gebruik knelt op sommige plekken met het bezoek van recreanten en natuurwaarden van de gebieden. Er zijn op dit moment ongeveer 80 hus in Utrecht.

Overeenkomsten met gedragscode
Doel van het overleg is om te komen tot afspraken in de vorm van een overeenkomst voor gebruik van alle recreatie- en natuurgebieden in Utrecht van Staatsbosbeheer, het Utrechts Landschap en Recreatie Midden-Nederland. Een overeenkomst die rekening houdt met de wensen en mogelijkheden van de hus. Onderdeel van de overeenkomst vormt de gedragscode die de hus hebben opgesteld. Ook bij hen bestaat immers de behoefte aan duidelijkheid en regulering om uiteindelijk een goed gebruik van de terreinen te bevorderen.

Inschrijven
Terwijl er nog overleg over de overeenkomst plaatsvindt tussen de natuur- en recreatieorganisaties en de hus, kunnen hus al inschrijven voor een cluster. De provincie is verdeeld in vijf clusters. Inschrijving is mogelijk tot 7 december. Bij overtekening vindt loting plaats, zodat iedereen evenveel kans heeft. Niet geplaatste bedrijven komen op een wachtlijst. Het eerste jaar is een pilotjaar. Na dit jaar kijken we gezamenlijk of we de gemaakte afspraken kunnen realiseren.

Meer informatie
Bent u als hus nog niet betrokken of wilt u meer weten over de overeenkomst? Neem dan contact op door een email te sturen naar bakkers@utrechtslandschap.nl.