Politiek

D66 wil snel brede school in Maarn

Persbericht

(ingezonden door D66 Utrechtse Heuvelrug, dd 13 november 2014)

D66 wil snelheid: brede school in Maarn in 2016

D66 heeft tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend (behandeling in de Raadsvergadering van 27 november a.s.) waarin het College nadrukkelijk wordt verzocht de dialoog over de toekomst van De Twee Marken en de vorming van een brede school in Maarn voortvarend op te pakken. Tevens moet, volgens de motie, alles in het werk gesteld worden om de brede school in combinatie met de aanpak van De Twee Marken in 2016 te realiseren.

In de Dorpsagenda Maarn staat beschreven dat er in Maarn gekomen gaat worden tot een brede school en dat hiervoor in 2014/2015 met betrokken partijen de dialoog wordt gestart. In het aangepaste Investeringsplan (spoor II) staat echter aangegeven dat de nieuwbouw van De Ladder en De Meent pas in 2018/2019 zal plaatsvinden, terwijl dit eerder voor 2016 stond ingepland. Er wordt al vele jaren in Maarn gepraat over de toekomst van De Twee Marken en het vormen van een brede school. Recentelijk heeft een groep enthousiaste inwoners de planontwikkeling weer opgepakt. Volgens D66 is het onwenselijk, ook gezien de huidige staat van de schoolgebouwen, om de ontwikkeling van de brede school te verschuiven naar 2018/2019.