Ingezonden

Van Beek blijft CdK Utrecht

Aanbeveling voor nieuwe commissaris van de Koning van Utrecht

(via twitter prov Utrecht)

17 november 2014

Maandag 17 november hebben Provinciale Staten de aanbeveling uitgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de heer Van Beek te benoemen tot de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. De heer Van Beek is zeer goed bekend met de provincie Utrecht, aangezien hij het ambt van commissaris van de Koning sinds september 2013 al waarnam. De heer Van Beek is lid van de VVD.