Ingezonden

Lokale partijen maken plan voor duurzaam wonen

Lokale partijen maken plan voor duurzaam wonen

(ingezonden door Anne-Marie Zwanink)

Duurzaam Wonen 2035 heeft als doel om duurzaam wonen voor inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug toegankelijk en haalbaar te maken. Duurzaam Wonen 2035 is een initiatief van de Duurzame Straat, Heuvelrug Energie, Dorpsgericht Werken en Stichting Herkenbaar in Transitie. Lokale samenwerking ten behoeve van duurzaamheid zien zij als essentieel onderdeel van de slagingskans van het doel om in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Daarom zijn belanghebbenden op het gebied van duurzaamheid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgenodigd om mee te doen. Er wordt samengewerkt aan een gezamenlijk plan om tussen 2015 en 2018 concrete stappen te zetten met het verduurzamen van bestaande woningen. Duurzaam Wonen 2035 wil inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zowel huurders als woningeigenaren, de mogelijkheid bieden om woningen comfortabeler te maken, en tegelijkertijd de energierekening zoveel mogelijk op nul te krijgen. Daar is een overzichtelijk en haalbaar totaalpakket van maatregelen voor nodig.

In alles staat de vraag van de bewoner centraal. Wat zijn de wensen, vragen en onzekerheden, en wat wil hij/zij er mee bereiken? Welke drempels moeten worden weggehaald om de verduurzaming van het huis echt aan te gaan pakken? Door een, voor de bewoner, begrijpelijke energiescan te vertalen naar praktische verduurzamingsmaatregelen en het regelen van de financiering daarvan, zal in de periode 2015-2018 in alle dorpskernen een aantal voorbeeldwoningen worden gerealiseerd. Aan het eind van die periode is er de positieve uitstraling van de voorbeeldwoningen en hebben de betrokken organisaties, en ondernemers, kennis en ervaring opgedaan die het mogelijk maakt om de aanpak op te schalen naar grotere aantallen woningen. Alle opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld.

Zodoende wordt toegewerkt naar het doel van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Het woningbestand (22.000 woningen) is dan zelfvoorzienend met hernieuwbare energie. Duurzaam Wonen 2035 is daarmee een kans op een flinke impuls voor de lokale werkgelegenheid, want om die doelstelling te realiseren moeten er tot 2035 gemiddeld
21 woningen per week worden verduurzaamd.

De komende drie maanden gaan de initiatiefnemers in samenwerking met duurzame partijen uit de Utrechtse Heuvelrug het plan Duurzaam Wonen 2035 verder uitwerken. Daarna zal het plan aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Heuvelrug Energie, Theo Land (www.heuvelrugenergie.nl)

Duurzame Straat, Jan Griffioen en Peter van Rhenen (www.griffioenarchitecten.nl
en www.vanrhenen.nl)

Herkenbaar in Transitie, Frank van West (www.herkenbaarintransitie.nl)

Dorpsgericht Werken Amerongen, Rein van Ee (www.amerongeninspireert.nl)

Projectleider: Anne-Marie Zwanink, bereikbaar via : duurzaamwonen2035@gmail.com
of mobiel: 06-24881429.