Heuvelrug

Heuvelrug wil blowverbod

Een algemeen blowverbod wordt het niet, dat kan de politie niet aan. Maar om overlast tegen te gaan wil de gemeente wel vast het blowen in bepaalde gebieden van de Heuvelrug verbieden.

Morgenavond verandert de gemeenteraad de algemene plaatselijke verordening APV. Nieuw daarin is de regel dat de gemeente gebieden mag aanwijzen waar niet geblowd mag worden. Reden zijn groepen blowende jongeren, die overlast zouden veroorzaken in Doorn en Driebergen. Het blowverbod moet de politie een extra rechtsgrond geven om de overlast tegen te gaan.

De gemeente noemt het softdrugsgebruik in Doorn 'fors', de Driebergse groep zou wat minder blowen. Volgens gemeente en politie is nu nog onduidelijk of de overlast iets te maken heeft met het softdrugsgebruik. Toch willen politie en gemeente hier vast op vooruitlopen. 'Op dit moment is dat verband nog onvoldoende aangetoond. Gezien de aanwezigheid van overlast gevende jeugdgroepen in Driebergen en Doorn kan hier elk moment verandering in komen.'

Om welke gebieden het precies gaat blijft ook onduidelijk. 'Aanwijzen van gebieden kan pas plaatsvinden wanneer de politie een duidelijk verband heeft kunnen aantonen tussen structurele overlast op specifieke locaties en het gebruik van softdrugs,' aldus politie en gemeente. Een algemeen blowverbod is ook overwogen, maar dat zou de politie te veel werk kosten.

In de aan te wijzen gebieden zou 'openlijk drugsgebruik' voortaan verboden zijn, net als het verbod op 'openlijk drankgebruik' nu al in bepaalde gebieden geldt. Het blowverbod zou de politie extra handvatten geven om overlast tegen te gaan. De politie wil het het verbod ook aangrijpen om blowende jongeren te verwijzen naar Halt en verslavingszorg, dat hen moet ontmoedigen softdrugs te gebruiken.

De gemeente Heuvelrug staat wat ambivalent tegenover softdrugsgebruik. Verkoop van softdrugs vanuit de Driebergse coffeeshop verloopt al jaren zonder veel overlast. D66 pleitte afgelopen voorjaar zelfs voor een wietkwekerij op de Heuvelrug, om handel en gebruik uit de criminele sfeer te halen. De VVD wil bij de besluitvorming morgenavond vragen of een blowverbod wel per se nodig is om de overlast tegen te gaan.