Heuvelrug

Stemmen staken over poep in bos

Hondenpoep staat als ergernis hoog genoteerd. Maar de gemeenteraad kwam er gisteren weer niet uit.

Geen gedoe meer: een algehele opruimplicht. Van hondenpoep. Voor alle hondeneigenaren. In de gehele gemeente. Plus een gebiedsverbod voor honden op kinderspeelplaatsen, zodat ze daar preventief niet kunnen poepen. Dat was het voorstel, gisteravond laat.

Een voorstel tegen het zere been van VVD-raadslid Van der Laan, zelf hondeneigenaar. 'Waarom mogen honden niet op een speelplaats komen. Samen met het hele gezin, dat is nu net zo leuk. En als die hond een drolletje loslaat, ruimen we dat wel op.'

Gaat niet langer, zegt burgemeester Naafs: 'Is inderdaad heel gezellig op zo'n speelplaats met je hond, maar in de praktijk staat die hond gewoon in de zandbak te sassen. Met een oproep om fatsoen redden we het al jaren niet meer. Inwoners vragen ons al jaren om er iets aan te doen. '

Burgemeester, wethouders en politie hebben 'simpel geredeneerd', zegt Naafs. Dus mogen honden voortaan niet meer op speelplaatsen komen en geldt de opruimplicht voortaan voor de gehele gemeente, inclusief de stukjes bos binnen de bebouwde kom.

Maar, zegt D66-raadslid Blauw, je moet ook luisteren naar de achterban. Dat heeft Blauw zelf wel gedaan: 'Dan sta je dus graaiend in de diepte tussen de takken zo'n drol weg te halen. Dat is praktisch niet uit te voeren.'  Op zoek naar de keutel in het bos, zegt ook Van der Laan, is een onzinnige, onhaalbare maatregel.

Klopt niet, zeggen Groenlinks-raadslid Verhoef en burgemeester Naafs. Want in de bebouwde kom -ook in de bossen in die bebouwde kom- geldt een aanlijnplicht. Dus ligt de poep op of nabij het pad, en is die poep heel goed op te ruimen. 'Of vindt u het goed dat eigenaren die toch al in overtreding zijn er nog een overtreding bij mogen maken?'

Raadslid Van der Zee doet een even kenmerkend als onverwacht duit in het zakje. Volgens Van der zee groeien de bomen in dat bos juist door de hondenpoep. 'Mag ik u er op attent maken dat er al miljoenen jaren wordt gepoept in het bos. Als je dat allemaal laat weghalen verarmt dat bos.'

Dan wordt er gestemd over de opruimplicht. Nee, eerst over een voorstel de bossen binnen de bebouwde kommen van de opruimplicht uit te zonderen. Plus de gebieden waar nog geen hondentoiletten zijn: de depodogs, groene vuinisbakken met gratis zwarte zakjes.

Het onderwerp splijt de partijen. SP, SGP, BVH en ook D66 stemmen verdeeld. VVD is voor, CDA en GL/PvdA stemmen tegen de uitzonderingsregel. 'Het is ongelooflijk,' mompelt de griffier na het tellen van de stemmen: 13 voor, 13 tegen.

Op 15 december mag er opnieuw over vergaderd worden. Misschien dat de drie gisteren afwezige raadsleden dan het verschil kunnen maken.