WTSCHP '15; persberichten en ingezonden

Heuvelrugger provinciaal lijsttrekker Dierenpartij

PERSBERICHT

(ingezonden door PvdD)

Definitieve kandidatenlijsten Partij voor de Dieren Utrecht bekend
Kandidaten Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen goedgekeurd op partijcongres

Utrecht, 1 december 2014 – De kandidatenlijsten van de Partij voor de Dieren voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen in Utrecht zijn definitief. Tijdens het partijcongres van de Partij voor de Dieren op 30 november 2014 werden alle kandidaten door de leden van de partij goedgekeurd. Ook de ‘landelijke’ verkiezingsprogramma’s kregen de goedkeuring van de leden. De komende tijd geeft de Utrechtse programmacommissie van de Partij voor de Dieren lokale invulling aan de programma’s voor de Staten en het waterschap.

De Partij voor de Dieren neemt op 18 maart 2015 deel aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor waterschap De Stichtse Rijnlanden. Sinds 2007 is de Partij voor de Dieren met een Statenlid vertegenwoordigd in Utrecht. Ook zetelt de partij sinds 2009 in het waterschap. De afgelopen jaren heeft de partij zowel in de Staten als in het waterschap veel aandacht gevraagd voor issues op het gebied van dieren, natuur en milieu, de kernthema’s van de PvdD.

Veel besluitvorming in de provincie raakt direct aan deze kernthema’s. Belangrijke regionale thema’s voor de Partij voor de Dieren zijn onder andere de plezierjacht, natuurbehoud en megastallen.

Op de lijst voor de Provinciale Staten, die wordt aangevoerd door Hiltje Keller uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug, staan 23 kandidaten die zich gezamenlijk inzetten om de provincie Utrecht écht duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam te maken. Hiltje Keller neemt op dit moment al zitting in de commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur in de Provinciale Staten. Ook is zij voorzitter van de afdeling Utrecht van de Partij voor de Dieren.

Statenlid Willem van der Steeg (De Meern) gaat zich vanaf maart 2015 richten op het werk in waterschap De Stichtse Rijnlanden. Hij vervulde deze functie al eerder , dus hij is goed op de hoogte wat er in het waterschap speelt.

Regionale verkiezingsprogramma’s

De verkiezingsprogramma’s voor beide verkiezingen wordt samengesteld door een Utrechtse programmacommissie in samenwerking met het landelijk partijbureau en is naar verwachting eind januari 2015 klaar.

Website Statenfractie: http://utrecht.partijvoordedieren.nl
Website Waterschapsfractie: http://destichtserijnlanden.partijvoordedieren.nl

Op deze websites kunt u zien wat de Partij voor de Dieren de afgelopen jaren gedaan heeft in de staten en in het waterschap.

De kandidatenlijsten

Provincie Utrecht
1. Hiltje Keller
2. Femke Merel Arissen
3. Willem van der Steeg
4. Anjo Travaille
5. Jan Morren
6. Saskia Oskam
7. Sylvia den Bleker
8. René van der Kruk
9. Herman de Roos
10. Claudia Verkleij
11. Hans Korpershoek
12. Joyce Ekdom
13. Ida Marsman
14. Joost Heilbron
15. Esther Korteweg
16. Sandra Pollé
17. Femke van den Bos
18. Barbara van Genne
19. Mariska de Winter
20. Marieke de Groot
21. Wanda Bodewitz
22. Eva van Esch
23. Marianne Thieme

Waterschap De Stichtse Rijnlanden
1. Willem van der Steeg
2. Anjo Travaille
3. René van der Kruk
4. Barbara van Genne
5. Esther Korteweg
6. Claudia Verkleij
7. Saskia Oskam
8. Wanda Bodewitz