Heuvelrug

Second opinion: stomerij loosde nog recent

De bodemverontreiniging rond de Doornse stomerij is niet historisch. Er is ook recent nog geloosd, blijkt uit een onafhankelijk rapport. ‘Wij hebben niks geloosd,’ houdt de eigenaar vol.

De recente verontreiniging komt boven in een rapport van onderzoeksbureau BK, dat een second opinion uitvoerde rond de stomerijbodem. Daar hadden omwonenden om gevraagd, na een reeks onduidelijke rapportages van stomerijbranchevereniging Bosatex, die de omwonenden niet meer zeggen te vertrouwen.

Volgens het rapport van BK is de verontreiniging in de bodem ‘met grote waarschijnlijkheid veroorzaakt door het lozen van PER-residuen in een of meerdere zinkputten’. Ook is er PER-residu geloosd in een rioolbuis die niet is aangesloten op het riool maar eindigt in een verzamelput onder de Van Bennekomweg.

De hypothese van Bosatex dat sprake is van historische verontreinigingen vindt BK niet aannemelijk. Eerdere onderzoeken van TNO uit ’88 en ’99 zijn volgens BK niet goed uitgevoerd. Ook zouden de recente onderzoeken van Bosatex belangrijke tekortkomingen vertonen. Het 130 pagina’s tellende rapport concludeert dat de beschikbare informatie tekort schiet en zo verbrokkeld is dat een goed saneringsplan niet kan worden opgesteld.

Lek vat

Afgelopen voorjaar kwam de verontreiniging voor het eerst in de openbaarheid. Eerst als historische verontreiniging, veroorzaakt door het slordig omgaan met ontvettingsmiddel PER, in een tijd dat de kwalijke gevolgen van te kwistig en ondeskundig gebruik van giftige stoffen nog onvoldoende werden onderkend.

In de zomer bleken de waardes PER in zowel de lucht als het drinkwater in verscheiden woonhuizen rond de stomerij nog altijd ver boven de norm te liggen, bij sommige meetpunten tot 1700 en zelfs 2900 maal de norm. Ondanks de onduidelijkheid over de schade van PER voor mens en dier werd er voor het eerst gesproken over humane risico’s. Twee gezinnen ontvluchtten daarop hun huizen.

Ook bleek dit najaar dat de verontreiniging al sinds 1998 bekend is bij de stomerij zelf en de autoriteiten, maar dat die informatie nooit gedeeld is met omwonenden. Ook is onduidelijk wie precies verantwoordelijk is voor het dossier. Gemeente, provinciale milieudiensten, branchevereniging Bosatex en het voormalige ministerie van VROM verwijzen daarbij voortdurend naar elkaar.

Verder schrijft BK dat de verontreiniging ‘hoogtswaarschijnlijk’ mede is veroorzaakt door lekkende machines, lekbakken en aansluitingen. Ook zou een vat waarin de afgewerkte PER wordt bewaard lek zijn geweest. Verontreiniging is ook gevonden aan de straat voor de stomerij, omdat het lekkende vat periodiek aan de straat staat om opgehaald of geleegd te worden.

Stomerij: Niks geloosd

In een reactie ontkent stomerij-eigenaar Van Boordt opnieuw PER te hebben geloosd. ‘Een ding weet ik zeker: we hebben niet geloosd. En verder laat ik het graag aan de deskundigen over.’

Toch lijkt de verontreiniging zich steeds meer te concentreren op het vat met afgewerkte PER in de achtertuin van de stomerij. Het afvoeren van een vol vat kost €550, volgens Van Boordt genoeg om malafide stomerijen te verleiden het residu te lozen, in plaats van veilig en netjes af te voeren.

‘Maar dat hebben wij nooit gedaan. Bedenk daarbij dat ieder motief daarvoor ontbreekt, omdat we dit pand pas hebben aangekocht nadat de verontreiniging aan het licht kwam en het pand ook ons pensioen is.’

Van Boordt zegt echter niet te kunnen uitsluiten dat anderen wel bij de verontreiniging betrokken zijn. ‘Dat afvalvat staat buiten en daar is ’s avonds en ’s nachts geen toezicht op. Het zou raar zijn als iemand dat doet, maar je weet maar nooit. Een vorige buurman is wel eens over de schutting geklomen om de struiken en bomen in de achtertuin te snoeien.’

Van Boordt komt terug op eerdere uitlatingen dat hij overweegt te stoppen met de stomerij. ‘Ik heb er weer veel zin in gekregen. De eerste klap was hard, mee nu kunnen we het psychisch goed aan. Ik leef nog steeds in de gedachte dat ik niets vervuild heb. Op een bepaal moment vallen alle puzzelstukjes gewoon weer netjes in elkaar, dat kan niet anders.’