Gemeente

Gemeenteraad stelt kaders De Binder Bindt vast

 

Persbericht 1 december 2014
(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Gemeenteraad stelt kaders De Binder Bindt vast

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar het Leersumse burgerinitiatief ‘De Binder Bindt’ als pilotproject voor de Bruggenbouwersmethode uitgekozen. Na de keuze voor De Binder Bindt is een groep gevormd met mensen uit diverse geledingen die met het project aan de slag zijn gegaan. In de afgelopen periode zijn veel gesprekken gevoerd met ‘bewoners van de Binder’, inwoners van Leersum en andere belanghebbenden. Al deze verkennende gesprekken hebben bijgedragen aan een plan van aanpak met kaderstelling voor het project. In de gemeenteraadsvergadering van 27 november heeft de raad de kaders vastgesteld.

Organisatie en proces
De Binder Bindt heeft een projectgroep en een stuurgroep. De projectgroep signaleert kansen en bedreigingen voor het project en genereert op een interactieve manier ideeën om de Binder tot een bruisend centrum van Leersum te maken. De stuurgroep zorgt ervoor dat het proces verloopt volgens de principes van de Bruggenbouwersmethode. Kenmerkend hiervoor is dat het een open en transparant proces is. Via een open call kunnen mensen zich aanmelden om mee te denken en mee te doen.

De kaders zijn nu helder geformuleerd, bijvoorbeeld het intensiveren van het gebruik van de Binder en het komen tot een betere exploitatie. Het volledige document is als bijlage bijgevoegd. Het plan van aanpak met de kaders is nu vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen die kaders is er vrijheid om het proces vorm te geven. De kaders zijn eerst in twee openbare commissievergaderingen besproken via de consentmethode. Deze vergaderingen waren in de Binder.