Gemeente

Nieuw contract SITA huisvuilinzameling

Persbericht 2 december 2014

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Nieuw contract SITA huisvuilinzameling

SITA zamelt al vele jaren in onze gemeente het huisvuil in en blijft dit ook de komende vier jaar doen. Het bedrijf komt als winnaar uit de bus bij de aanbesteding die deze zomer in de markt is gezet. Het contract tussen de gemeente en SITA is tijdens een feestelijke gelegenheid op 1 december getekend door burgemeester Naafs en de heer De Vroe, Regiodirecteur van SITA. Voor de gunning zijn zowel kwaliteitsaspecten als geoffreerde prijs meegewogen. Dit betekent dat SITA in de komende jaren duurzamer en meer maatschappelijk verantwoord de huisvuilinzameling organiseert.

Tijdens de bijeenkomst was de heer Van Wolfswinkel, directeur van het gelijknamige bedrijf uit Maarsbergen, ook van de partij. Als onderaannemer van SITA blijft hij, evenals nu het geval is, veel van de werkzaamheden uitvoeren. Ook Monique Barten was aanwezig. Zij vertegenwoordigt het Werkgeverservicepunt RSD Kromme Rijn Heuvelrug, de uitvoerende organisatie van onze gemeente voor het onderwerp Social Return bij aanbestedingen.

Service, social return en milieuvriendelijk materieel
Bij de gehanteerde aanbestedingssystematiek wordt niet alleen op prijs beoordeeld. Dit prikkelt bedrijven om ook op het gebied van duurzaamheid, bedrijfsvoering en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een goede aanbieding te doen. Het nieuwe contract biedt vanaf 2015 nieuwe kansen. SITA gaat op verschillende punten de service en efficiency verder verbeteren en bouwt daarbij voort op de kennis en ervaring die in de afgelopen jaren is opgedaan. Voor Social Return neemt het bedrijf vier mensen in opleiding die op dit moment geen betaald werk hebben. Zij hebben uitzicht op een vaste baan binnen het bedrijf. Ook in de afvalcommunicatie en bewustwording gaat SITA een rol spelen. Zo leveren zij een bijdrage aan acties op scholen om afvalscheiding te promoten en rondom verkeersveiligheid.
SITA gaat bovendien fors investeren in nieuwe, milieuvriendelijk inzamelwagens. Medio 2015 voldoet 80% van de wagens die huis-aan-huis afval inzamelen aan de Euro 6 norm, de nieuwste en strengste Euronorm. De rest van de voertuigen voldoet minimaal aan de Euro 5 norm.

Continuïteit gewaarborgd
Helemaal anders wordt het natuurlijk ook niet. De meeste mensen merken niet dat er vanaf 1 januari 2015 een nieuw contract is ingegaan. In de loop van 2015 gaan er wel veranderingen plaatsvinden, als de huis-aan-huis inzameling van plastic verpakkingsafval van start gaat. SITA en Wolfswinkel Reiniging spelen daar een belangrijke rol in.