Gemeente

Heuvelrug zoekt strategisch adviseur

(geplukt van het internet, niet op de eigen vacature-pagina heuvelrug.nl)

ALGEMEEN STRATEGISCH ADVISEUR
Hart voor het lokale bestuur?
Wie zijn wij?
De gemeente Utrechtse Heuvelrug telt ongeveer 48.000 inwoners. De gemeente ligt in een prachtige groene omgeving, waarin de dorpskernen een eigen identiteit en cultuurhistorische waarde hebben. De kernwaarden dienstverlenend, omgevingsgevoelig en verantwoordelijk staan bij ons hoog in het vaandel. De gemeentelijke organisatie is volop in ontwikkeling. In 2015 wordt een reorganisatie doorgevoerd om antwoord te geven op de veranderde maatschappelijke context “Meer samenleving, minder overheid”. Hierdoor verandert ook de organisatiestructuur en wijze van dienstverlening. Onze dienstverlening richten wij op de rollen: faciliteren, regisseren en uitvoeren.
Waar ga je werken?
Je gaat werken bij de afdeling Bestuursondersteuning van het domein Bedrijfsvoering. Je komt te werken bij het cluster bestuurlijke juridische zaken. Je werkt in Doorn.
Gemeenten staan als eerste overheid en door overdracht van taken voor steeds meer complexe strategische opgaven. Ontwikkelingen op rijks-, provinciaal- en regionaal niveau volgen elkaar snel op. Om meer aan de voorkant van ontwikkelingen te staan, actuele vraagstukken te verkennen en vertalen naar de consequenties hiervan voor het bestuur en organisatie zijn wij op zoek naar een:

Algemeen Strategisch Adviseur m/v
Voor een periode van 3 jaar voor 32 tot 36 uur per week
Wat is het doel van de functie?
Advisering aan bestuur en management over bestuurlijke vraagstukken en algemene strategische beleidsvraagstukken. Het leiden van projecten op concernniveau in opdracht van de directie of het bestuur. Verbinding leggen tussen algemene strategische opgaven en facetbeleid van de gemeente.
Vormen van een denktank met strategische beleidsmedewerkers en strategische adviseurs binnen de organisatie. Zowel de organisatie als deze functie is in ontwikkeling. Om deze reden wordt deze functie in eerste instantie tijdelijk open gesteld.
Wat zijn je werkzaamheden?

Advisering op het brede terrein van bestuurlijke vraagstukken en algemene strategische beleidsvraagstukken, zoals (regionale) samenwerking, optimaliseren van de bestuurskracht van de gemeente en standpuntbepaling bij actuele rijks-, provinciale en regionale ontwikkelingen die de gemeente op bestuurlijk- en concernniveau raken. Het leggen van verbindingen tussen algemene strategische opgaven en facetbeleid van de gemeente. Proactief inspelen op actuele onderwerpen en het initiëren van ontwikkelingen.
Het opbouwen en onderhouden van een ambtelijk netwerk met bestuurlijke partners en ketenpartners en het initiëren en uitvoeren van relevante activiteiten binnen de gemeente en in regioverband.
Het leiden van projecten met multidisciplinaire inzet van (strategische) beleidsadviseurs ter verkenning en/of implementatie van ontwikkelingen op rijks, provinciaal of regionaal niveau die de gemeente op bestuurlijk en concernniveau raken en de vorming van een denktank.
Kwaliteitszorg Gemeenschappelijke Regelingen door het ontwikkelen van activiteiten, processen en instrumenten voor optimalisering van het bestuurlijke en ambtelijk opdrachtgeverschap /eigenaarschap.
Wat vragen wij van je?

Academisch werk- en denkniveau bij voorkeur een opleiding bestuurskunde of politicologie
Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
Aantoonbare relevante werkervaring binnen de (lokale) overheid.
Generalist met het vermogen snel te schakelen tussen abstract en concreet niveau.
Welke competenties heb je?
Je werkt projectmatig en resultaatgericht. Hierbij pas je vormen van participatie toe en ben je innovatief. Je schakelt makkelijk in stijlen van communiceren zodat je gesprekken kan beïnvloeden en soepel kan afstemmen op verschillende gesprekspartners. Verder heb je een uitstekend ontwikkeld gevoel voor het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en een externe gerichte maatschappelijke focus.
Wat bieden wij?
Wij bieden jou een dynamische nieuwe baan met uitdagend werk, enthousiaste collega’s en goede secundaire arbeidsvoorwaarden en flexibele werktijden. Deze vacature is tijdelijk voor de duur van 3 jaar en is indicatief gewaardeerd in salarisschaal 11 van de CAR – UWO. Het minimumsalaris (aanloopschaal) is €2.560 en het maximumsalaris is € 4.489,- bij een 36-urige werkweek.
De vakantie-uitkering is 8% en de eindejaarsuitkering is 6%.
Heb je interesse?
Schriftelijk reageren, kun je tot uiterlijk 15 december 2014 via het sollicitatieformulier . Vermeld bij je reactie het vacaturenummer 14-16-BV.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Heleen Knibbe, afdelingshoofd bestuursondersteuning telefoon 0343 – 565 611 of met At Sonneveld, P&O Adviseur, telefoon 0343 – 56 5 583
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.