Ingezonden

Kijk op www.cultuuragendaheuvelrug.nl

Persbericht 4 december 2014
(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Kijk op www.cultuuragendaheuvelrug.nl en/of in Gemeentenieuws
Nieuwe cultuurwebsite gelanceerd in de Utrechtse Heuvelrug

Donderdag 4 december heeft wethouder Hans Nijhof de nieuwe cultuurwebsite voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug officieel gelanceerd. Deze website geeft een compleet overzicht van wat er op cultureel gebied te doen is in de gemeente en biedt een platform voor iedereen die zijn culturele activiteiten wil promoten.

Vorig jaar heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug met veel inbreng van inwoners en belangorganisaties een nieuwe Cultuurnota 2014-2017 opgesteld. Een van de doelen in deze nota is om inwoners en andere belangstellende beter te informeren over het cultuuraanbod in de diverse dorpen. De nieuwe overkoepelende Cultuurwebsite voor en van de Utrechtse Heuvelrug is hier een eerste uitwerking van.

Op www.cultuuragendaheuvelrug.nl is de complete agenda van alle culturele activiteiten en evenementen die worden georganiseerd in de gemeente te zien. Bij iedere activiteit wordt er beknopt informatie over de activiteit gegeven en zijn praktische gegevens zichtbaar als:  locatie, datum, prijs en kaartverkoop-url . Ook is op deze website een digitaal platform opgenomen waar vraag en aanbod van kunst en cultuur elkaar kunnen ontmoeten én kan een digitale database worden opgebouwd van lokale aanbieders van kunst en cultuur.
Aan de website www.cultuuragendaheuvelrug.nl is ook een facebook- en twitteraccount gekoppeld. Daarnaast kunnen inwoners en andere geïnteresseerden zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief (in de vorm van een UIT-ladder). Deze UIT-ladder verschijnt ook wekelijks in het Gemeentenieuws in De Kaap/Stichtse Courant en in Heuvelrugnieuws.

Wethouder Hans Nijhof: ‘Ik ben heel blij met dit initiatief en hoop dat iedereen meewerkt om de cultuuragenda verder uit te bouwen. Zodat we er met elkaar de culturele vruchten van kunnen plukken!’

De cultuuragenda Heuvelrug is een initiatief van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De vormgeving en bouw van de site is een co-productie van Hillridge en  STiP grafisch ontwerp. Cultuurcoördinator Kirsten Benschop van Bibliotheek Z-O-U-T Cultuur zorgt voor het vullen en redigeren van de agenda.