Agenda

Huis Doorn: ‘Met de beste wensen …’

‘Met de beste wensen …’ Spotprenten en kerstkaarten uit de Eerste Wereldoorlog!

(ingezonden door Museum Huis Doorn)
Huis Doorn toont van 10 december 2014 t/m 25 januari 2015 in het tentoonstellingspaviljoen originele kerst- en nieuwjaarskaarten uit de Eerste Wereldoorlog. De kaarten komen uit verschillende oorlogvoerende landen en geven een persoonlijke, en vaak ontroerende, inkijk in het dagelijks leven van de frontsoldaten.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 gaan de soldaten naar het front met de boodschap dat het een korte oorlog zou worden; voor de kerst zouden ze weer thuis zijn! Dit blijkt een vergissing. De oorlog sleept zich nog vier bloedige jaren voort.
Om naasten te informeren worden er tijdens de Eerste Wereldoorlog door de soldaten miljoenen prentbriefkaarten verstuurd. Op hun beurt ontvangen de soldaten maar al te graag bericht van het geliefde thuisfront, vooral tijdens de feestdagen. De kerstdagen waren dan ook drukke tijden voor de postdiensten van de verschillende legers.

De mannen schrijven over het zware leven in de loopgraven en hoe de feestdagen het gemis van het thuisfront extra zwaar maken. Karikaturen op de voorkant tonen dat de prentbriefkaarten door de strijdende partijen ook worden gebruikt voor oorlogspropaganda. Op de geallieerde kaarten wordt veelal de draak gestoken met keizer Wilhelm II en de kroonprins.
Spotprenten verschijnen ook als bijlage of voorpagina in de Nederlandse weekbladen. Naast ansichtkaarten zijn in het paviljoen Nederlandse spotprenten uit 1914 – 1918 met het thema Kerstmis en Nieuwjaar te bewonderen.
Dankzij bruiklenen van verschillende verzamelaars kan Huis Doorn in het tentoonstellingspaviljoen een bijzondere collectie kerstkaarten uit de Eerste Wereldoorlog tentoonstellen. In het paviljoen is ook de tentoonstelling ‘Tusschen twee vuren’ te zien, over de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog.
Museum Huis Doorn
Langbroekerweg 10
3941 MT Doorn