Heuvelrug

Forse subsidies voor buitenplaatsen Heuvelrug

Drie buitenplaatsen en een kerk op de Heuvelrug ontvangen samen bijna een miljoen aan provinciale subsidies, voor de restauratie van delen van hun monument.

Het gaat om de buitenplaatsen Zuylenstein, Broekhuizen en Beukenrode en de Driebergse St-Petrusbandenkerk. De provincie subsidieert vanuit het fonds erfgoedparels de restauratie van in totaal 14 Utrechtse monumenten voor ruim €3,5 miljoen. De grootste subsidieontvangers op de Heuvelrug zijn het Doornse landgoed Beukenrode en het Leersumse landgoed Broekhuizen. 

Landgoed Beukenrode, in bezit van de katholieke Sint Augustinusstichting, ondergaat momenteel een zakelijke opfrisbeurt en restaureert daarbij ook het jachthuis, dat is het grote huis op het landgoed. Kosten daarvoor zijn €1.8 miljoen, waaraan de provincie nu €400.000. bijdraagt.

Over de -ecologische- restauratie schreef dagblad Trouw in september nog een mooi artikel. Daarin tekende de journalist de wens op van bestuurder Otto om ook het bos achter Beukenrode in ere te herstellen. Hij zoekt nog fondsen om de 27 ha terug te kopen van defensie, dat het terrein niet meer nodig heeft omdat het de naastgelegen kazerne verhuist naar Vlissingen. 'Liefst willen we het hele park, net als het Jachthuis, in oude glorie herstellen.' 

Overigens kreeg Beukenrode onlangs een ontheffing voor de eis om bij de restauratie het dak opnieuw te voorzien van zink, zoals de monumentenvergunning vereist. Omdat zink niet goed is voor het milieu gaat de gemeente Heuvelrug akkoord met de vervanging van het zink door kunststof.

Broekhuizen

Het Leersumse landgoed Broekhuizen -bekend van Heel Holland Bakt- ontvangt ook €400.000, op een totaal restauratiebedrag van €1.776.000. Ook Broekhuizen ondergaat een gestage zakelijke metamorfose, om net als Beukenrode en veel andere landgoederen te transformeren tot landgoed met horecafunctie. Broekhuizen restaureert daarbij het hoofdhuis, het koetshuis, de oranjerie en de boerderij.

Het Amerongse Zuylenstein ontvangt voor de restauratie van de 17e-eeuwse moestuin een subsidie van €40.000, op een totaal renovatiebedrag van €80.000. De Driebergse St Petrusbandenkerk tenslotte restaureert de oude kerktoren, die in gebrekkige staat verkeert. In totaal is daar €46.000 mee gemoeid, de provincie draagt €28.000 bij.

Andrieskerktoren

Overigens heropent wethouder Boonzaaijer morgenochtend de gerestaureerde toren van de Amerongse Andrieskerk, waarvoor een beheerstichting kort na het aantreden van het nieuwe Heuvelrugcollege alsnog subsidie mocht ontvangen. De vertrekkende wethouder Homan had de kerktoren nog voor €1 te koop gezet, in de tevergeefse hoop op particuliere overname van de monumentale kerktoren: een blikvanger in de wijde omgeving.

De vier door de provincie gesubsidieerde monumenten zijn geselecteerd op basis van de provinciale erfgoedmonitor, een lijst met criteria voor het ontvangen van subsidie. 'Voorheen kregen de monumenten die zich het eerst meldden de subsidie. Nu wegen we het verzoek af aan de hand van de lijst: Als er monumenten bij zitten die in hele slechte staat zijn, dan komen die eerst in aanmerking voor subsidie,' aldus een persbericht van de provincie.

Bij de criteria speelt verder de publieke toegankelijkheid van het monument mee, en de mate van cofinanciering door de eigenaar. Overigens heeft de provincie berekend dat er €220 miljoen euro nodig is om alle historische buitenplaatsen, kerken, verdedigingswerken en industrieel erfgoed in de provincie Utrecht te restaureren. Daar zitten de woonhuizen nog niet bij.