Heuvelrug

Oppositie Zeist wil maar 16 koopzondagen; UPDATED

Buurgemeente Zeist vergadert vanavond over de zondagsopenstelling. De oppositie probeert de koopzondag nog te beperken tot zestien stuks. UPDATE

Eind oktober besloot het Zeister gemeentebestuur tot de liberalisering van de winkeltijden, en daarmee tot de definitieve invoering van de koopzondag op alle zondagen van het jaar. Eraan vooraf ging een proef van een jaar, drie peilingen en een evaluatie, die een wisselend beeld schetste. 

Vooral het winkelen voor dagelijkse boodschappen nam gedurende het proefjaar toe. Aan de opvattingen over de wenselijkheid van de koopzondag veranderde echter weinig, eenderde van het vaste burgerpanel van Zeist bleef fel tegen. Iets meer dan de helft van de repondenten verklaarde zich voorstander van de koopzondag, hoewel een kwart van hun dat willen beperken tot een maandelijkse koopzondag.

Ook bleek het enthousiasme van de winkeliers voor de koopzondag niet toegenomen, vanwege het uitblijven van omzetstijging en zondagse dynamiek in de Zeister winkelstraten. Alleen eigenaren van supermarkten blijven onverminderd enthousiast, zij zagen zowel een omzetstijging als groei van de werkgelegenheid. Overigens namen lang niet alle winkeliers deel aan de peiling.

Vanwege de lauwe reacties onder winkeliers en winkelend publiek wil de Zeister oppositie van CDA, PvdA, SP, SGP/CU en Nieuw Democratisch Zeist het aantal koopzondagen vanavond beperken tot zestien; elke maand een en vijf in december. Volgens indiener PvdA is dat 'een tussenvoorstel dat recht doet aan de situatie van Zeist, dat als brug tussen de partijen kan fungeren.'

Om dat voorstel te onderbouwen heeft de oppositie een bliksemenquete gehouden onder winkeliers, waaruit opnieuw een wisselend beeld tevoorschijn komt en waarin voor – en tegenstanders hun stellingen opnieuw betrekken. Het winkelend publiek is om onbekende redenen niet opnieuw gevraagd naar hun mening. Wel is de kerken gevraagd naar hun mening. Zij zeggen te kunnen leven met een maximum van zestien.

De fractie van SGP/CU komt vanavond bovendien met het voorstel geen besluit te nemen, behalve het besluit om een onafhankelijk onderzoeksbureau een nieuw onderzoek en een nieuwe evalutie te laten houden. Overigens publiceerde Zeist zojuist ook nog een brief van een voorstander van de liberalisering; de Groene Winkel, die namens de klanten vraagt om vrijheid van handelen.

De gemeente Heuvelrug besloot vorig jaar in een tumultueuze vergadering ook al de zondagsopening definitief te maken. Afgelopen voorjaar kwam het nieuwe college -met tegenstanders SGP en CDA in de gelederen- de zondagsopening volgend jaar te 'evalueren'. Het is nog altijd niet bekend wat die evalutie inhoudt.

UPDATE: Zeist krijgt zoals verwacht tweeenvijftig koopzondagen. Noch het voorstel van de PvdA voor een beperking tot zestien zondagen, noch het voorstel van SGP/CU voor een nieuw onderzoek haalde voldoende stemmen. Dat gebeurde wel -achttien stemmen voor, dertien tegen- met het collegevoorstel de winkeltijden te liberaliseren, waarmee de Zeister winkeliers voortaan vrij zijn hun winkeldeuren alle zondagmiddagen te openen, als ze dat willen.