Ingezonden

Zeist voert koopzondagen definitief in

9 december 2014
(ingezonden door gem Zeist)

Vanaf 1 januari 2015 mogen alle winkels op alle zondagen geopend zijn tussen 12.00 en 18.00 uur. De raad besloot op 9 december de proef met de koopzondagen om te zetten naar een definitieve situatie en hiervoor de ‘Verordening inzake de Winkeltijden 2015’ vast te stellen. Winkeliers bepalen zelf of ze open willen zijn op zondag.
Voor de feestdagen geldt dat alle winkels bovendien geopend mogen zijn op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag tussen 12.00 en 18.00 uur. Winkels zijn gesloten op 1e Kerstdag, 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Het voorstel
Een amendement om het aantal koopzondagen te beperken tot 16 haalde het niet. Ook een amendement om de proef te verlengen met een half jaar en een raadplegend referendum te houden kreeg geen meerderheid. Nadat het initiatiefvoorstel was aangenomen, werd een motie verworpen om in 2015 een vervolg evaluatieonderzoek te doen.

Onderzoek
De proef met koopzondagen is geëvalueerd. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen gebruik maken van de koopzondagen. Ook gaat men vaker in Zeist winkelen of boodschappen doen op zondag. Uit het onderzoek bleek verder dat er geen problemen waren met betrekking tot parkeren, verplicht werken op zondagen, huurverhogingen, te veel rommel, etc.

Winkels centrum
De meeste winkeliers in het centrum hebben het afgelopen jaar ervoor gekozen alleen de laatste zondag van de maand geopend te zijn en rond de feestdagen. Wilt u weten wanneer de winkels in het centrum geopend zijn op zondagen, kijk dan op www.centrumzeist.nl.

Parkeren
Het parkeren op zondagen op straat blijft gratis. Voor parkeren in de op zondag geopende parkeergarages moet wel worden betaald.