Gemeente

Nieuwe website sociaal domein

www.samenopdeheuvelrug.nl en Informatiekrant

Vanaf 1 januari zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan inwoners op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen en zorg voor jeugd. Dat is niet voor niets zo. De gemeente staat immers dicht bij inwoners en hun gezinnen én dicht bij de wijk, welzijnswerkers, hulpverleners en zorgaanbieders. Met korte lijnen kunnen wij betere zorg bieden én ondersteuning snel en effectief inzetten. Met hulp en inzet van vrijwilligers waar dat kan en door professionals waar dat moet. Zo zorgen wij samen voor elkaar.

Deze veranderingen komen niet uit de lucht vallen. Al lan­gere tijd werken we samen met inwoners, zorgverleners, maatschappelijke organisaties en cliëntenorganisaties aan een goede uitvoering van deze veranderingen.

Samenopdeheuvelrug.nl

Vanaf vandaag kunt u terecht op een nieuwe website www.samenopdeheuvelrug.nl.

De site biedt informatie aan inwoners en deskundigen in de zorg en zal gaandeweg verder gevuld en uitgebreid worden. De site is goed te bekijken op een tablet of een smartphone.

U vindt de site ook via www.heuvelrug.nl.

Informatiekrant

Deze week ontvangt u ook een speciale Informatiekrant waarin wij u bijpraten over de veranderingen in de zorg. U leest er alles over de Servicepunten op vijf plaatsen in de gemeente. Ook vindt u er informatie over Dorpsgericht werken en de initiatieven in uw eigen dorp. De website en de krant gaan over algemene veranderingen die voor grotere groepen inwoners gelden. Hebt u te maken met veranderingen in uw persoonlijke situatie, dan ontvangt u hierover een brief van de gemeente.

Afhaalpunten
De krant wordt samen met De Kaap/Stichtse Courant en Heuvelrugnieuws verspreid, met uitzondering van de inwoners met een nee/nee-sticker. Inwoners kunnen de informatiekrant ook afhalen in Maarsbergen bij Van Dijk Tweewielers en in Overberg bij Dorpshuis De Buurthucht en in de openbare bibliotheken in Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn. Nieuwe website sociaal domein