Driebergen

Driebergenaar herindeelt Nederland

Driebergenaar Gerard Marlet denkt dat Nederlands het best heringedeeld kan worden in 57 gemeenten. Heuvelrug wil Marlet bij de gemeente Utrecht laten horen.

Marlet is maker van de Atlas voor gemeenten, een lijvig boek vol geografie en statistieken, per regio, gemeente, en soms ook buurt of wijk verzameld. Vanwege het tienjarig bestaan van de Atlas voor gemeente is Marlet met zijn team onderzoekers de kaart opnieuw gaan bekijken.

Volgens Marlet is een nieuwe herindeling onvermijdelijk, als logisch vervolg op de serie herindelingen die Nederland al deed krimpen van 1249 gemeenten in 1812 naar naar 393 gemeenten nu, als op 1 januari 2015 de jongste ronde van herindelingen is afgerond.

Centraal in Marlets probleemstelling -of eigenlijk oplossing- staat een moderne centrumstad. Die moderne stad is de laatste decennia getransformeerd van een productiestad naar een aantrekkelijke consumptiestad, een walking city. Die stad triomfeert volgens Marlet 'ogenschijnlijk' over het ommeland, dat kampt met met krimp en leegstand en daarop defensief reageert.

'Gemeenten op het platteland verenigen zich, en kiezen vaak zelfs voor vrijwillige samenvoeging, om de machtige stad buiten de deur te houden. Zo ontstaan zogenoemde donutgemeenten, met de stad als geïsoleerd eiland in een ‘vijandig’ verenigd ommeland,' aldus Marlet.

Volgens Marlet is dat onnodig en moeten we juist op zoek naar een gemene deler. 'Een woonkern wordt aan een bepaalde centrumstad toegerekend als die stad voor de meeste functies het vaakst verzorgend is voor de inwoners uit die kern, en als het postcodegebied aan die centrumstad de meeste natuur teruglevert,' aldus de begeleidende tekst bij de nieuwe kaart.

Het resultaat is een kaart met 57 gemeenten. Dat zijn gemeneenten van verschillende omvang. Niet onverwacht krijgt Rotterdam haar gehele agglomeratie toegevoegd om een gemeente van ruim anderhalf miljoen inwoners te worden. Iets minder vanzelfsprekend is dat Almere 'gewoon' bij Amsterdam wordt ingedeeld, om er een gemeente van bijna twee miljioen inwoners van te maken.

Winterswijk daarentegen haalt de honderdduizend inwoners nog niet, de nieuwe gemeente Emmeloord stopt al bij 67.120 inwoners. De gemeente Heuvelrug gaat in de ogen van Marlet en zijn onderzoekers in zijn geheel op in de nieuwe gemeente Utrecht (867.975 inwoners), die ongeveer de provinciegrenzen volgt en zelfs een stukje Gelderland -Culemborg, Leerdam- er bij krijgt.

Losgeweekt van Utrecht wordt de nieuwe gemeente Amersfoort, waarvan behalve Woudenberg en Scherpenzeel ook de noordflank van de Heuvelrug -Soest, Baarn- deel gaat uitmaken.

Lees ook het bericht op Binnenlands Bestuur,  en dan vooral de grappige reacties op de herindeling van Marlet.

%d bloggers liken dit: