Ingezonden

Jumbo schenkt kerstpakketten aan Voedselbank Zeist

Zeist, 19 december 2014

(ingezonden door Lisette Brinkman, MeanderOmnium)

 

Jumbo schenkt kerstpakketten aan Voedselbank Zeist

MeanderOmnium brengt partijen bij elkaar

 

MeanderOmnium krijgt van Jumbo Supermarkten 130 kerstpakketten voor huishoudens in Zeist die dit goed kunnen gebruiken. De Voedselbank Zeist zorgt voor de verspreiding van de kerstpakketten onder haar klanten. De kerstpakketten worden mee gegeven tijdens de uitgifte van 24 december.

 

Erwin hagen, directeur MeanderOmnium vertelt: ‘Jumbo heeft samen met klanten kerstdiners gedoneerd voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, helemaal tijdens kerst. Wij zijn blij dat er aandacht is voor mensen die leven onder de armoedegrens. Want zolang er armoede in Nederland is en ook bij ons in Zeist, is het werk van de voedselbank noodzakelijk. Met giften zoals de kerstpakketten van Jumbo kan de Voedselbank Zeist helpen daar waar het nodig is.

 

Rol MeanderOmnium
Om de cliënten van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de Voedselbank Zeist samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Welzijnsorganisatie MeanderOmnium werkt op haar beurt weer samen met de Voedselbank Zeist met als doel om de zelfredzaamheid van de mensen te vergroten en ze te helpen om weer op eigen benen te kunnen staan.

 

Actie Jumbo

De donatie van de 130 kerstpakketten vloeit voort uit een landelijke ‘Samen vieren we kerst’-actie van Jumbo Supermarkten en diverse maatschappelijke organisaties (waaronder Voedselbanken Nederland, Het Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds en Nationale Vereniging de Zonnebloem). Samen met klanten en artiesten hebben zij de handen ineen geslagen met als doel zoveel mogelijk mensen een mooiere kerst te bezorgen. Klanten van Jumbo kunnen en door middel van coupons kerstgerechten doneren. Jumbo vult elke twee gedoneerde gerechten aan met een derde gerecht. Samen met de maatschappelijke organisaties zorgt het familiebedrijf er vervolgens voor dat deze donaties een goede bestemming krijgen in de vorm van kerstdiners en kerstpakketten.

 

 

MeanderOmnium is dé lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Ruim 500 vrijwilligers en 100 beroepskrachten zetten zich in voor het welzijn van de inwoners van Zeist en omgeving. MeanderOmnium stimuleert zelfredzaamheid en sociale samenhang met als doel de deelname aan de samenleving te verhogen. Ondersteund door een breed scala van diensten voor jong en oud; van het runnen van een peuterspeelzaal tot het organiseren van een sporttoernooi voor jongeren, en van bemiddeling bij burenoverlast tot begeleiding bij maaltijden aan huis voor ouderen.