Ingezonden

Samen voor een toekomstbestendig Park Boswijk

Samen voor een toekomstbestendig Park Boswijk
(ingezonden door Seyster Veste, via gem Utrechte Heuvelrug)

Na een zorgvuldig proces werd ABC-Vastgoed begin dit jaar geselecteerd voor de plannen om serviceflat Park Boswijk (in Doorn) toekomstbestendig te maken. De ingrijpende plannen leidden tot onrust onder bewoners. Hun signalen zijn meegenomen en heeft woningcorporatie Seyster Veste – die eigenaar is van een groot deel van de appartementen – doen besluiten om betrokken te blijven bij Park Boswijk.

Een renovatie van Park Boswijk is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het gebouw weer jarenlang mee kan en het voorzieningenniveau op peil en betaalbaar blijft. Dat is in het belang van alle bewoners; huurders én eigenaren. En ook de toekomstige bewoners.

Seyster Veste blijft betrokken
Luisterend naar alle geluiden besloot Seyster Veste actief bij Park Boswijk betrokken te blijven. Rob Wassenberg (directeur Seyster Veste) legt uit: “We gaan samen met ABC-Vastgoed op zoek naar de juiste balans, passen de eerdere plannen aan op de naar voren gekomen pijnpunten. Daarmee komen we tegemoet aan de zorgen van de bewoners en verwachten we draagvlak voor de plannen te krijgen.”

Renovatie naar wens
Het meest efficiënt is het natuurlijk om het hele complex in één keer en op dezelfde manier te renoveren. Maar niet iedereen wil hetzelfde. Een belangrijke verandering ten opzichte van het eerdere plan wordt dan ook, dat bewoners op onderdelen zelf kunt kiezen waaraan zij wel of niet mee willen doen. Binnenkort worden bewoners en eigenaren uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.