Ingezonden

Bed, bad en brood

Bed, bad en brood

(ingezonden door Cees van den Broek)

Amsterdam moet met onmiddellijke ingang nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep op 17 december j.l. besloten. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht. De uitspraak heeft tot gevolg dat ook andere gemeenten per direct noodopvang voor uitgeprocedeerden moeten gaan bieden. De rechter heeft in de uitspraak rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden van diegenen die op straat leven. De uitspraak is een gevolg van de beslissing van het Europees Comité voor Sociale Rechten dat al in november vorig jaar tot een zelfde uitspraak kwam. Staatssecretaris Teeven weigerde tot nu toe gevolg te geven aan die niet bindende uitspraak van het ECSR maar wordt nu door de Centrale Raad van Beroep gedwongen uitvoering te geven aan noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers totdat zij terugkeren of als dat niet kan een verblijfsvergunning krijgen.

De gemeenten Doorn en Leersum en in latere instantie de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben al vanaf midden jaren 90 gezorgd voor bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers door middel van subsidiëring van de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen. De argumentatie van de gemeenten is altijd dezelfde geweest als de Centrale Raad van Beroep nu hanteert. Daarmee hebben de gemeenten Doorn, Leersum en later de gemeente Utrechtse Heuvelrug indertijd een bewonderenswaardige en vooruitziende beslissing genomen en hebben zij geanticipeerd op wat nu staand beleid wordt.

Doordat het AZC Leersum geen terugkeercentrum meer is maar een inburgerings- en oriëntatiecentrum is geworden is de vraag om noodopvang tot nagenoeg nul gereduceerd. Met de komst echter van het AZC Overberg zou de vraag om bed, bad en brood zo maar weer actueel kunnen worden. Het zal de gemeente Utrechtse Heuvelrug sterken dat een nieuwe beslissing tot het verlenen van noodopvang nu ook door de hoogste bestuursrechter wordt gefiatteerd.

 

Ingezonden door:

Voormalig bestuur Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen