Politiek

Beste wensen van D’66

De beste wensen voor de komende 20 jaar

(Ingezonden door D66)

Zoals gebruikelijk wensen we elkaar in deze dagen het allerbeste voor 2015. Prettig natuurlijk, maar het gaat niet alleen om het jaar 2015. Het gaat om de komende 20 jaar. Nog 20 jaar namelijk om onze doelstelling voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug, klimaatneutraal in 2035, te behalen. Dat klinkt nog ver weg, maar om dit doel te behalen, moeten we in 2015 samen keihard aan de slag.

 

Terugblik 2014

2014 was een bijzonder jaar. Eindelijk wordt er gebouwd in het Centrum van Maarn, de ondertunneling in Maarsbergen wordt uitgewerkt, het stationsgebied Driebergen-Zeist gaat op de schop met daarbij de duurzame ontwikkeling van het Reehorst-terrein door Triodos, er wordt 12 miljoen investeren in de duurzame nieuwbouw van het Revius. Daarnaast is de overgang van de zorg naar onze gemeente intensief voorbereid. En natuurlijk bestaat vanaf begin van dit jaar de mogelijkheid voor winkels om op zondag open te gaan, maar dat lijkt inmiddels, in ieder geval voor de supermarkten, al doodnormaal. Stuk voor stuk belangrijke besluiten, maar grote winst zit volgens mij ook in de positieve verandering van de politieke sfeer. Veel meer samen vanuit een gedeelde betrokkenheid, veel minder ‘politiek gedoe’ dat nergens toe leidt.

 

Alle 8 partijen in de Raad hebben in maart/april 2014 gezamenlijk een raadsprogramma voor deze raadsperiode tot 2018 geschreven. Dat is uniek. En alle 8 partijen zijn in november 2014 akkoord gegaan met de Begroting 2015 – 2018 waarin onder andere een bezuiniging van 1 miljoen euro is opgenomen voor de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie. Ook dat is uniek. En een groot compliment voor alle betrokkenen. Er wordt veel meer gediscussieerd vanuit de overeenkomsten, en niet vanuit de verschillen. Geen gehakketak en geen geneuzel op de vierkante centimeter, waar onze inwoners helemaal niets mee opschieten. Een positieve sfeer die ook heeft geleid tot een verandering van de werkwijze van de Raad. Vanaf donderdag 5 februari a.s. kunt u elke donderdagavond in Doorn terecht (naast de mogelijkheden via het internet) om uw onderwerp op de politieke agenda te zetten, om mee te praten en uw ideeën in te brengen. De nieuwe werkwijze biedt namelijk veel meer mogelijkheid om vroeg in het proces met deskundigen en betrokkenen de lijnen voor de toekomst uit te stippelen. Dus doe mee (of anders komen we naar u toe want we gaan ook veel meer op locatie de vergaderingen beleggen).

 

2015 en verder

2015 wordt een spannend jaar. Het is het eerste jaar van de decentralisaties in het sociale domein. Er zullen zaken fout lopen, en dat is heel vervelend voor de mensen die het betreft. Moord en brand schreeuwen en extra regels gaan instellen, is nog vervelender. Niet doen dus, is mijn oproep. 3 dingen moeten we volgens mij wel doen: we moeten de invoering nauwgezet volgen (en waar nodig bijsturen), we moeten zorgen voor een goede cliëntparticipatie (zodat de stem van de betrokkenen altijd gehoord wordt) en we moeten de privacy van onze inwoners goed borgen (en dat is meer dan het huidige privacy protocol).

 

Daarnaast moeten we in 2015 belangrijke stappen zetten richting onze gezamenlijke ambitie voor een klimaatneutrale gemeente in 2035. Er is al het initiatief Duurzaam Wonen 2035: dit initiatief wil onze inwoners, zowel huurders als woningeigenaren, de mogelijkheid bieden om woningen comfortabeler te maken, en tegelijkertijd de energierekening zoveel mogelijk op nul te krijgen. En we hebben het initiatief Duurzaam Doen! van de gezamenlijke ondernemersverenigingen waar we hopelijk binnenkort veel over zullen horen. Maar laten we ook investeren in maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren, in het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, sportverenigingen en scholen, in de relatie met onze woningcorporaties zodat ook zij hun woningvoorraad gaan verduurzamen. Laten we vooral ook elkaar inspireren door bijvoorbeeld in 2015 de Dag van de Duurzaamheid groots aan te pakken.

 

Ik wens u het allerbeste voor 2015 en verder. Laten we de komende 20 jaar onze gemeente voor onze kinderen nog mooier maken. Samen bouwen aan een duurzame toekomst en de mooiste gemeente van Nederland!

 

Hugo Prakke

Fractievoorzitter D66 Utrechtse Heuvelrug