PS'15; persberichten en ingezonden

Lancering VVD-campagne

VVD voor de Provinciale Staten: “Koersvast”
(ingezonden door VVD)

Zaterdag 3 januari j.l. presenteerde de provinciale VVD haar nieuwe campagnesite voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart a.s. Op deze site is natuurlijk het verkiezingsprogramma te vinden: “Koersvast”. Maar behalve dit bondige programma staat de site vooral in het teken van wat de provincie voor u lokaal betekent.

Koersvast
Tijdens de traditionele Nieuwjaarsborrel in het Oude Tolhuys in Utrecht, werd de verkiezingssite gelanceerd door lijsttrekker Arthur Kocken, welke de verschillende onderdelen van de site www.vvdpsutrecht.nl belichtte. Mooi Heuvelrugs detail: het programma werd geschreven onder leiding van Heuvelrugger Baerte de Brey. In dit programma houdt de VVD vast aan de solide koers van de afgelopen jaren en wil deze verder uitbouwen. Baerte de Brey hierover: “in de kern gaan wij voor een liberalere provincie met vrijheid waar het kan en verantwoordelijkheid waar het hoort. Lage lasten, goede wegen, beter openbaar vervoer, meer banen en meer kansen voor ondernemers. Daarvoor is een kleine maar effectieve provinciale overheid nodig, die niet alles zelf wil doen en controleren, maar ruimte geeft aan initiatieven van inwoners en ondernemers.”

Wat betekent de provincie voor de Heuvelrug
Voor de Heuvelrug zijn er door de provincie belangrijke impulsen gegeven op gebied van mobiliteit, ondernemerschap en cultuur. Zo investeerde de provincie samen ruim € 850.000,- in onze buitenplaatsen Zuylenstein, Broekhuizen en Beukenrode en de Driebergense St-Petrusbandenkerk. Baerte de Brey: “naast ondernemerschap en cultuur is mobiliteit komende jaren een van de grootste provinciale uitdagingen. Stilstaan in zo’n vervuilende file is een grote ergernis. Ondertunneling van het spoor bij Maarsbergen en ook bij Station Driebergen-Zeist zijn goede voorbeelden hoe de provincie voor onze inwoners én het milieu van grote betekenis kan zijn.”

Behalve Doornaar Baerte de Brey op plaats 11, wordt de Heuvelrug ook vertegenwoordigd door Roelof te Velde uit Maarn op plaats 17, met financiën en bestuurlijke organisatie als specialismen.

http://vvdpsutrecht.nl/kandidaat/baerte-de-brey/
http://vvdpsutrecht.nl/kandidaat/roelof-te-velde/