Gemeente

Verklaring gemeente, kerken en moskeeën

Verklaring gemeente, kerken en moskeeën

(ingezonden door gem Utrechtse heuvelrug)

De gemeente Utrechtse Heuvelrug, vertegenwoordigers van (de Raden van) Kerken en de vertegenwoordigers van de Turkse en Marokkaanse moskeeën  hebben met afschuw kennisgenomen van de aanslag in Parijs waarbij twaalf mensen om het leven zijn gebracht. Wij voelen ons betrokken bij de slachtoffers en hun nabestaanden, de inwoners van Parijs, de media en de politie.

De schok en de verontwaardiging is ook in onze gemeente groot. De komende periode wordt dan ook tijdens vieringen en diensten in kerken en moskeeën en tijdens openbare bijeenkomsten van de gemeente op gepaste wijze stilgestaan bij deze afschuwelijke aanslag.