Heuvelrug

Heuvelrugbier komt voorlopig nog uit Brabant

De groene ondernemers op de Heuvelrug slagen er nog niet in zich gezamenlijk in de markt te zetten. Het beoogde keurmerk Duurzaam Doen staat even on hold en het onlangs gelanceerde Heuvelrugbier wordt gebrouwen en gebotteld in Brabant.

Op nieuwjaarsparty's is afgelopen maand het nieuwe 'Heuvelrugbier' gelanceerd. Burgemeester en wethouders, raadsleden, ondernermersvoorzitters, velen namen een slokje. Op de sociale media en in de lokale media -ook de regionale Telegraaf sprong er op- kreeg het bier -edel, blond, 6%- de nodige airplay, als uniek en duurzaam product van de Heuvelrug. Vandaag staat het bier ook nog in het AD.

Het bier is gelanceerd door de stichting Promo-Heuvelrug, die als doelstelling heeft het toerisme te bevorderen door het organiseren van evenementen en ontwikkelen van duurzame producten. Het gerst voor het bier is afkomstig van de Amerongse akkerbouwer Dorrestein, zegt Jan Spies van Promo-Heuvelrug.

 

Echt heuvelrugwater voor het bier wordt -volgens Spies- door waterleidingbedrijf Vitens naar de brouwerij in het Brabantse Oijen gebracht, want daar wordt het Heuvelrugbier eigenlijk gebrouwen. De brouwer zou overwegen een brouwerij te starten op de Heuvelrug, zegt Spies, maar een termijn daarvoor is onbekend. De 'duurzaamheid' van het bier is gecertificeerd door Dr. Van Amstel, van de Wageningse Universiteit.

Het bier mag duurzaam heten, het draagt niet het keurmerk Duurzaam Doen. Dat keurmerk was de uitkomst van het project Groene Economie, waar een flink aantal ondernemers van de Heuvelrug sinds 2011 aan deelnam. Het project -gefinancierd met een overheidssubsidie van ruim €300.000- werd de afgelopen drie jaar uitgevoerd door Hogeschool Utrecht, met hulp van de Wageningse Unversiteit.

Groene Economie

Uit de lange serie sessies en onderzoeken is uiteindelijk het keurmerk Duurzaam Doen! voortgekomen. Dat moest het merk worden waarmee de duurzame Heuvelrug landelijk op de kaart wordt gezet. Probleem was wel dat dezelfde naam al geruime tijd bleek te bestaan, als de vlag waaronder het ministerie van infrasctructur en milieu probeert het milieubewustzijn van alle Nederlanders te stimuleren.

Voor een logo van het keurmerk werd nog eens €10.000 betaald. In een volgende fase moeten criteria worden opgesteld waaronder ondernemers en met namen streekproducten het beeldmerk mogen dragen. Want ook al zijn er al veel streekproducten, zover is het nog niet, zeggen de nieuwe voortrekkers van het project, Peter van Doorn en Hans Koch.

'Ik vind Heuvelrugbier een mooi product, maar het keurmerk mogen ze niet dragen, mag niemand nog dragen,' aldus Van Doorn.'Ik snap dat iedereen zich meldt, maar de criteria moeten eerst ontworpen worden,' vult Koch aan. Van Doorn op zijn beurt: 'Het moet geen race om het merk worden, eerst moeten we dat begrip duurzaamheid uitdiepen.'

Van Doorn en Koch -zelf ondernemers- hebben het project namens de Heuvelrugse ondernemersverenigingen opgepakt toen het met het opraken van de subsidie wat verweesd achterbleef. 'Het heeft veel gekost en veel opgeleverd, maar het dreigde te verzanden. Er is een mooi logo en het is een mooi initiatief, daar moeten we verder mee gaan.'

Duurzaam Doen

De gemeente heeft Duurzaam Doen! een nieuwe subsidie van €34.500 verleend, de Hogeschool Utrecht heeft in een ander potje nog eens €15.000 gevonden. Daarmee moeten Van Doorn en Koch onder het project ook de maatschappelijke velden natuur en sociale duurzaamheid laten vallen onder Duurzaam Doen!, vindt het college van benw. 'Met name ook het doen, dit moet niet het zoveelste praatclubje worden,' aldus milieuwethouder Nijhof.

Met de €50.000 gaat Duurzaam Doen de komende jaren bewustwordingsworkshops organiseren, om de neuzen van ondernemers in de richting van duurzaamheid te duwen. Voor gewone Heuveruggers worden er vierduizend statiegeldtassen gemaakt, met daarop het beeldmerk van Duurzaam Doen! Communicatiedragers, noemt Koch ze. 'Dat mensen merken dat we bestaan, dat we er zijn,' aldus Van Doorn. '

Op papier staan verder vier sterrenachten per jaar, waarop de Heuvelrugger wordt gevraagd zijn lichten te doven, waarna sterrenkundigen in de verschillende dorpen de sterrenhemel kunnen verklaren. In samenwerking met krnwtr.nl zal ook de verspreiding van het zuivere Heuvelrugwater voortaan onder de koepel Duurzaam Doen! vallen, onder meer door de productie van bidons, met logo.

De sociale duurzaamheid moet vorm krijgen in een buddy-systeem, waarbij vrijwilligers boodschappen en klusjes gaan doen voor hulpbehoevende inwoners van de dementievriendelijke gemeente Heuvelrug.

Lees hier het plan van UHDD. Er bestaat overigens nog een Heuvelrugs biermerk, Thorbier. Ook dat bier wordt -naar verluidt- overigens niet gebrouwen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, maar naar het schijnt wel elders op de Utrechtse heuvelrug.

Leersum

Heuvelrugbier komt voorlopig nog uit Brabant

De groene ondernemers op de Heuvelrug slagen er nog niet in zich gezamenlijk in de markt te zetten. Het beoogde keurmerk Duurzaam Doen staat even on hold en het onlangs gelanceerde Heuvelrugbier wordt gebrouwen en gebotteld in Brabant.

Continue reading “Heuvelrugbier komt voorlopig nog uit Brabant”