Heuvelrug

Politiek gaat vergaderen bij rugby; update

De gemeenteraad wil het over een andere boeg gooien. Ze gaat vergaderen aan ronde tafels, binnenkort bij de rugby en als het moet zelfs in het bos. UPDATED

De lange duur van de vergaderingen is een bezwaar. Verder het niveau van de discussie, vaak gedomineerd door de stroperige rituele dans van de politici. Met als gevolg het isolement waarin de gemeenteraad de discussies voert: vrijwel geen publiek, op een paar direct betrokkenen, een clubje ambtenaren en wat reservepolitici na.

Dat moet anders, besloot de gemeenteraad afgelopen voorjaar definitief. 'We hebben het er al lang over. Nu is er ook de politieke wil en moed om het echt te doen,' aldus burgemeester Naafs. Vanaf begin februari gaat de gemeenteraad over tot vergaderen volgens het BOB-model: Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming.

De Heuvelrugse politiek komt voortaan alle donderdagavonden samen. De ene donderdag in commissievorm: een minder formele voorvergadering, met discussie, beeldvorming en een begin van besluitvorming. De andere donderdagavond voor de formele gemeenteraadsvergadering, waarin de politiek een definitief oordeel smeedt en de gemeenteraad de uiteindelijke besluiten neemt.

De commissievergaderingen vinden voortaan min of meer simultaan plaats, ergens in het Doornse Cultuurhuis. Liefst aan ronde tafels, waaraan ook insprekers plaats kunnen nemen. Mensen die een woordje willen meespreken hoeven dat niet meer te doen vanachter een katheder, voor een volle zaal.

'Insprekers hadden toch altijd het idee voor een soort rechtbank te staan. Het zal anders aanvoelen als ze straks aan een tafel hun verhaal kunnen doen,' merkte burgemeetser Naafs al langer op. Griffier Hooghiemstra: 'De raad voelt nu ongastvrij. Je doet je zegje, als je geluk hebt mag je nog een vraag beantwoorden, daarna is het wegwezen.

Om nog gastvrijer te worden verhuizen vergaderingen in de nabije toekomst ook richting onderwerp; de gemeenteraad op locatie. Zo zal er binnenkort worden vergaderd in de kantine van de Driebergse rugbyclub Pink Panthers.Onderwerp: de combinatiefunctionarissen -de sport-en cultuurcoaches die de gemeente stationeert op basisscholen.

Andere locaties zijn volgens Naafs niet moeilijk te verzinnen. Besluitvorming over bestemmingsplannen, woningbouw, bedrijfszones kunnen dichtbij die zones en bouwplaatsen zelf plaatsvinden. Mochten er besluiten moeten vallen over gemeentelijke bossen valt zelfs dat bos niet uit te sluiten, beaamt Hooghiemstra: 'In een bos, zelfs dat zou kunnen.'

Inwoners moeten in elk geval al vroeg het besluitvormingsproces worden ingetrokken. De nieuwe vergaderstructuur kan daarbij helpen, maar zal geen wondermiddel blijken, zegt Naafs. Belangrijk is de plannen zelf transparant en in een vroeg stadium met de inwoners te delen. 'We willen de deur open zetten, willen de inwoners betrekken bij het proces.'

De komende maanden zien Naafs en Hooghiemstra als proefperiode. Weinig staat nog vast. 'We gaan dingen fout doen,' zegt griffier Hooghiemstra. Het kan zijn dat we het aantal bezoekers compleet mistaxeren, en een zaaltje ontploft. Of andersom, dat er niemand komt. Daarom gaan we nu nog niet vastleggen hoe het allemaal precies moet verlopen.'

Vergaderingen blijven overigens opgenomen worden. Hooghiemstra heeft al een ingenieus koffertje aangeschaft waarmee na een drul op de knop ook de vergaderingen op locatie kunnen worden opgenomen. De volgende ochtend wordt het audiobestand op het internet gezet. Niemand hoeft iets te missen.

Minder goed uitgewerkt is nog een laatste, maar niet minder belangrijke wens: een digitaal forum, een virtueel dorpsplein, waar inwoners modern en op afstand aan de discussie kunnen deelnemen. Een eerder experiment met zo'n forum faalde jammerlijk, vandaar dat de internetvariant van de gemeenteraad voorlopig beperkt blijft tot een reactieknop bij elk raadsvoorstel.

Lees ook het officiele document:
Nieuwe werkwijze raad

UPDATE: de door burgemeester en griffier genoemde vergadering bij rugbyclub Pink Panthers vind daar niet plaats, maar komende maandag 9 februari in de Doornse tennishal.