Ingezonden

GUH en 100% opnieuw partners

Persbericht 19 januari 2015

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Samenwerking bij uitvoering cultuurnota Utrechtse Heuvelrug 2014-2017
Gemeente en Stichting 100% Heuvelrug tekenen intentieverklaring

Maandag 19 januari ondertekenden wethouder Hans Nijhof van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Tineke Booi en Fedde Op de Coul van Stichting 100% Heuvelrug een intentieverklaring om samen te werken bij de uitvoering van de Cultuurnota 2014-2017.
De raad heeft de Nota Cultuur 2014-2017 “Samen tot Bloei” in 2013 vastgesteld. Het hoofddoel van de cultuurnota is dat cultuur zorgt voor sociale samenhang, verbinding en participatie in de dorpen en gemeentebreed.
Stichting 100% Heuvelrug is een van de partners die bijdraagt dit doel te behalen. In de intentieverklaring, die loopt tot 2017, is vastgelegd dat de Stichting onder meer een Heuvelrug breed cultureel evenement en een jeugdevenement, gericht op cultuurparticipatie, organiseert. Daarnaast gaat de Stichting een spreekuur houden om anderen te adviseren over fondsenwerving.

Wethouder Hans Nijhof is blij met het partnerschap dat met dit convenant wordt aangegaan:
“Samen gaan gemeente en 100% Heuvelrug aan de slag om cultuur in onze dorpen nog beter op de kaart te zetten en onze doelen te bereiken. Vanwege de expertise van 100% Heuvelrug heb ik hier alle vertrouwen in!”.