Heuvelrug

Gemeentekantoor: nog meer geld over

De definitieve afrekening van het gemeentekantoor is klaar. Die valt weer een half miljoen meer mee. De meevaller moet mogelijk weggestreept tegen de lagere opbrengsten van de oude kantoren.

Volgens de definitieve afrekening kost het kantoor uiteindelijk € 22.082.370. Daarmee blijft er bijna drie miljoen over van de vijfentwintig miljoen die de gemeenteraad er een kleine vier jaar geleden voor uittrok. Het bedrag wekte destijds veel wrevel bij tegenstanders van de nieuwbouw. Zij verzamelden ruim zesduizend handtekeningen. De affaire trok toen landelijke belangstelling.

Vorig jaar kon voormalig wethouder Homan al melden dat er tweeenhalf miljoen euro overbleef, daar komt onder wethouder Boonzaaijer nu nog een half miljoen bij. De geringere bouwkosten leiden tot een voordeel in de eerder begrote kapitaalslasten. Volgens de gemeente kost de geldlening nodig voor de bouw nu jaarlijks €1.374.000, dat is €210.000 minder dan waar eerder op was gerekend. Het gebouw kost jaarlijks nog eens € 450.000 aan exploitatielasten.

In de meevaller rekent de gemeente gemakshalve ook de huurinkomsten van het overbodige gebouw C mee. Dat gebouw -het kleinste van de drie- bleek uiteindelijk niet nodig vanwege een geringer aantal ambtenaren en is verhuurd aan de gezamenlijke ICT-dienst. Die heeft Heuvelrug opgezet met een aantal andere gemeenten samen, zodat het via een omweg toch zelf meebetaalt aan de huurinkomsten.

Volgens de gemeente bevestigt de afrekening 'de eerder getrokken conclusie dat de nieuwbouw financieel, zowel qua investering als in de exploitatie, voordeliger is dan het handhaven' van de oude gemeentekantoren. Die oude kantoren moeten verkocht worden om de jaarlijkse kapitaalslasten nog verder af te laten nemen, gerekend wordt daarbij op een opbrengst van ruim zeven miljoen.

Voormalig wethouder Homan dacht eerder de kantoren in Maarn en Amerongen verkocht te hebben, maar beide verkopen gingen uiteindelijk niet door. Amerongen bleef onverkocht nadat de Raad van State er een stokje voor stak, na bezwaren van omwonenden. De verkoop van Maarn ging niet door wegens een verkeerde verkoopprocedure.

De kantoren in Amerongen en Maarn en werven in Amerongen, Maarn en Driebergen worden nu opnieuw in de markt gezet. De verkoop van het Leersumse kantoor is vorig jaar afgerond. Afgelopen najaar is de Doornse gemeentewerf verkocht, zij het onder voorwaarden, zodat de opbrengst ervan nog geheim moet blijven.

Wethouder Boonzaaijer voorziet sowieso lagere inkomsten van al het vastgoed dan eerder was berekend. Verzachtend daarbij is de meevaller in de bouwkosten van het nieuwe kantoor, zegt de wethouder: 'De lagere kosten verhouden zich prettig/comfortabel tot de lagere inkomsten die wij voorzien als gevolg van de verkoop van vastgoed. Hierover wordt u binnen afzienbare tijd nader geïnformeerd.'

Overigens steggelt de gemeente nog met bouwer Ballast Nedam over een klein aantal onaffe zaken en een aantal lekken in de kelder van het nieuwe kantoor. Zolang die niet zijn opgelost wil de gemeente de laatste rekeningen van Ballast niet betalen.