Brieven

Duurzaam Wonen 2035 – oproep aan college van burgemeester en wethouders

Duurzaam Wonen 2035 – oproep aan college van burgemeester en wethouders

(ingezonden door Anne Marie Zwanink)

Meedoen aan een stroomversnelling in de bestaande bouw.

Het is de ambitie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om in 2035 klimaatneutraal1 te zijn. De opgave in de komende 20 jaar is groot. In onze gemeente moeten gemiddeld (alleen voor de bestaande woningen) 23 woningen per week verduurzaamd worden om dit te kunnen realiseren. De noodzaak is eveneens groot; het gaat om het leefbaar en betaalbaar houden van onze woonomgeving én het beperken van de CO2 uitstoot en daarmee gepaard gaande opwarming. Uitdaging hierbij is dat het vaak gaat om woningen van inwoners die financieel niet de capaciteit hebben om hun huidige woning energieneutraal te maken.

De werkgroep Duurzaam Wonen 20352 (DW2035) werkt momenteel aan een concreet plan (gereed eind maart 2015) om in 2035 op het gebied van de bestaande woningen een klimaatneutrale gemeente te zijn. Het woningbestand is dan zelfvoorzienend met hernieuwbare energie.

Terwijl we dit plan maken, doet zich de kans voor om als gemeente mee te doen met de landelijke campagne ‘Stroomversnelling Koopwoningen’. De Stroomversnelling Koopwoningen is een unieke samenwerking voor Nul op de Meter-verbouwingen van particuliere rijwoningen uit de periode 1950-1980. Een comfortabel en mooier huis zonder energiekosten en gefinancierd door de huidige energierekening. Dat is wat huiseigenaren wordt aangeboden.

Met het op 29 januari 2015 (aankomende donderdag) tekenen van deze overeenkomst zet ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug de ambitie en beleidsdoelstelling om in concrete actie. Van denken en praten naar doen. Met het investeren in een upgrade naar een klimaatneutrale woning wordt ook de lokale economie sterk gestimuleerd. Werkgelegenheid, economie en klimaat gaan hand in hand.

De werkgroep DW2035 zou het fantastisch vinden wanneer ons college op 29 januari a.s. samen met alle omliggende gemeenten de Stroomversnelling Koopwoningen ondertekent. Hiermee gaat onze gemeente mee in de landelijke Stroomversnelling van kennisontwikkeling, innovatie en de realisatie van klimaatneutrale woningen die nodig zijn om als gemeente klimaatneutraal te worden in 2035.

Klimaatneutraal in 2035 is een noodzakelijke ambitie en een hele grote uitdaging. Laten we deze boot niet missen. Deze grote uitdaging vraagt groter denken met bestuurskracht en samenwerking van landelijke en lokale partijen.
Ondertekening van de Stroomversnelling Koopwoningen op 29 januari a.s. biedt een unieke kans om samen op te trekken in het ambitieuze plan om het woningbestand efficiënt te verduurzamen. Dat is nodig, en tegelijkertijd biedt het plan economisch gunstige kansen om mee te kunnen in deze noodzakelijke stroomversnelling.

Met vriendelijke groet,
Namens Duurzaam Wonen 2035,
Anne-Marie Zwanink, projectleider.