Ingezonden

Uitkijk is de Super Hero-Afvalscheiden 2015!

Amerongse basisschool Uitkijk is de Super Hero-Afvalscheiden 2015!

(ingezonden door gem Utrechste Heuvelrug)

De wedstrijd afvalscheiden is door leerlingen van basisschool Uitkijk in Amerongen gewonnen. Zij kregen het voor elkaar om gedurende één week per leerling bijna 4½ kilo plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD-afval) te verzamelen. Een indrukwekkende prestatie! Wethouder Hans Nijhof reikte woensdagochtend de prijs uit: een cheque voor een geheel verzorgd schoolreisje naar de afvalsorteerinstallatie van Sita in Rotterdam.

Ruim 3000 kilo PMD-afval
Ook de leerlingen van de andere deelnemende basisscholen hebben enorm veel PMD-afval ingezameld. Door bijna 2800 leerlingen is ruim 3000 kilo bijeengebracht. Dit is 1,1 kilo per leerling en bijna 4 ½ keer meer dan wat een huishouden in onze gemeente gemiddeld in één week scheidt. Allemaal grondstoffen die niet in de verbrandingsoven belanden, maar gerecycled worden. Een fantastisch resultaat, dat alle verwachtingen overtreft! Deze afvalscheidingsactie laat zien dat het echt mogelijk is afval veel beter te scheiden. De hoop is dat dit ‘scheidingsgedrag’ van de schoolkinderen wordt voortgezet en navolging krijgt.