Agenda

Nieuwsbrief Muziek in de Maartenskerk

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

(ingezonden door Muziek in de Maartenskerk)

Stabat Mater in Maartenskerk op zaterdag 14 februari 2015
Op zaterdag 14 februari zal een bijzonder concert in de Maartenskerk in Doorn gewijd worden aan het Stabat Mater. Het New European Ensemble zal twee versies van dit wereldberoemde werk uitvoeren.

Stábat Máter dolorósa
Iuxta crucem lacrimósa,
Dum pendébat Filius.

(Naast het kruis, met schreiende ogen, stond de moeder, diep bewogen.)

Dit is de eerste van de 20 strofes van de tekst van het Stabat Mater, die stamt uit het midden van de 13e eeuw. Het is niet bekend wie de latijnse tekst heeft gemaakt,- vermoedelijk is het een franciscaner monnik geweest- en beschrijft de emotie van Maria die haar enige Zoon aan het kruis genageld ziet. Aan deze religieus geïnspireerde benadering kan ook de universele betekenis van medeleven met de lijdende mens van nu worden toegekend.

Door de eeuwen heen hebben talrijke componisten, onder wie de allergrootsten, zich geïnspireerd gevoeld het gedicht van muziek te voorzien. Anno nu kennen we meer dan 400 verschillende toonzettingen van het Stabat Mater, waarvan de oudst bekende uit 1490 stamt. Het Stabat Mater kan Gregoriaans gezongen worden of meerstemmig, of voor soli, koor en orkest.

Ook zijn er talloze vertalingen gemaakt van de gehele tekst, waarbij de versie van Willem Wilmink opvalt en als volgt begint:

De Moeder stond door smart bevangen
en met tranen langs haar wangen
waar haar zoon gekruisigd hing
En het was haar in haar lijden
of een zwaard haar kwam doorsnijden
dat dwars door het hart heen ging.

Voor de geïnteresseerden zijn de vertalingen op een speciale stabat-mater-website te vinden, waaronder de versie van Joost van den Vondel.

In de Maartenskerk zullen door het New European Ensemble twee versies worden uitgevoerd. Een nieuwere versie van Arvo Pärt uit 1985, en de precies 250 jaar oudere versie van Giovanni Batista Pergolesi. Deze laatste is wel de meest bekende en wordt veel uitgevoerd. Arvo Pärt schreef zijn Stabat Mater, nadat hij zijn oorspronkelijke stijl had versoberd – geïnspireerd door muziek uit de middeleeuwen en renaissance. Hij wilde een andere weg inslaan nadat hij eerst met avant-garde-stukken grenzen had verlegd. Hij bereikte een miljoenenpubliek. Zonder dat het zijn opzet was, is Pärt uitgegroeid tot een van de populairste componisten van deze tijd. De compositie van Pergolesi is daarentegen totaal anders van karakter; het is meer een dramatische barokopera in miniatuur.

De musici van het New European Ensemble combineren graag nieuwe en oudere muziek in hun fantasievolle programma's, en daarom klinken ter afwisseling composities van Gorecki en Tavener.

Ook Henryk Gorecki en John Tavener legden zich toe op muziek die teruggaat tot de essentie en de luisteraar diep raakt. Het New European Ensemble speelt het laatste werk dat Tavener voltooide: Scatter Roses over My Tears voor strijkkwartet uit 2013.

De uitvoerende musici komen uit verschillende landen in Europa en het ensemble wordt geprezen om zijn “exemplarische uitvoeringen". Het gezelschap bestaat uit 5 musici met de zangsolisten Björk Níelsdóttir, sopraan, Carina Vinke, alt, en Eyjólfur Eyjólfsson , tenor.

Het concert begint zoals altijd om 20.00 uur.
Luistertip
In VIVACE, het programma over klassieke muziek van Radio90FM, een special over Stabat Mater als i leiding op ons concert. Dinsdag 3 februari (21.00 uur) en zaterdag 7 februari (19.00 uur) fragmenten uit het Stabat Mater van Dvorak, Pergolesi, Pärt, Verdi, Vivaldi, Rossini en Kodaly.
Geefwet
De Stichting Muziek in de Maartenskerk is erkend als een Culturele ANBI-instelling. Dat betekent dat alle faciliteiten van de geefwet van toepassing zijn. Financiële steun aan ons van bedrijven en particulieren kan in twee richtingen werken. Niet alleen zijn wij blij met uw bijdrage, gift of legaat, ook voor de schenker kan het interessant zijn door het creëren van een bijzondere aftrekpost van 125% van het bestede bedrag. Uiteraard kan uw eigen notaris u dit gedetailleerd uit de doeken doen, maar u kunt ook onze voorzitter bellen via 0343 420 449.
Toegangskaarten en abonnementen
De prijzen van toegangskaarten en abonnementen zijn als volgt:

Losse kaart voorverkoop € 22,50
Losse kaart aan de kassa € 25,00
Keuze abonnement 4 concerten € 85,00
Keuze abonnement PLUS 4 concerten € 119,00
Seriekaart 10 concerten € 189,00 (vrij te besteden)
Jongeren onder de 18 betalen 50% van de toegangsprijs
Jongeren onder de 18 onder begeleiding van een volwassene zijn gratis (maximaal 2 per volwasse)

Bestellen

Kaarten en abonnementen zijn te bestellen: Op de MMK-website (www.muziek-maartenskerk.nl) met betaling via IDEAL;
Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL92 ABNA 0481 1679 86 t.n.v. Stichting Muziek in de Maartenskerk o.v.v. het webshop-ordernummer of naam, email en adres, het aantal kaarten per soort, concertdatum en/of aantal abonnementen per soort.

Voorverkoopadressen
Doorn: The Readshop, Thorheimpassage 3
Driebergen: Boekhandel Jacques Baas, Traaij 4c
CD Artline, Traaij 1c
Wijk bij Duurstede: Van Ginkel Muziekwinkel, Achterstraat 1
Amersfoort: van Hooren & van Hees Muziek, Zuidsingel 7
Zeist: Boekhandel Kramer & Van Doorn, 1e Hogeweg 10d
Fondsen en sponsoren
Wij danken al onze adverteerders, fondsen en sponsoren voor het mogelijk maken van onze concerten. Een overzicht van fondsen en sponsoren vindt u op onze website.
Ten slotte
Wij stellen het zeer op prijs als u deze nieuwsbrief doormailt naar de muziekliefhebbers onder uw kennissen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door eenvoudig een mailtje te sturen naar info@muziek-maartenskerk.nl.

 

Stichting Muziek in de Maartenskerk
Postbus 256
3940 AG Doorn
T: 0343 520 567 / 0343 420 116
E: info@muziek-maartenskerk.nl
W: www.muziek-maartenskerk.nl