Ingezonden

Utrechts erfgoed op de kaart

(ingezonden door prov Utrecht)

Op 5 februari verschijnt de nieuwe cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht: Tastbare Tijd 2.0. Tien jaar na de eerste editie en na drie herdrukken was het boek uitverkocht. Toch bleef de vraag onverminderd groot. Hoogste tijd dus voor een vernieuwde en uitgebreide editie, met extra onderwerpen en veel meer kaarten. Het boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de provincie Utrecht in bestuurlijke en ruimtelijke zin, het ontstaan van steden en dorpen, de ontwikkeling van de infrastructuur, het militaire erfgoed met onder andere overblijfselen uit het Romeinse Rijk, kastelen en buitenplaatsen en agrarisch erfgoed. Veel fraaie oude en nieuwe kaarten en spectaculaire luchtfoto’s verbeelden en verklaren de ontwikkeling van de provincie.

Bij het maken van ruimtelijke plannen houden beleidsmakers steeds meer rekening met de aanwezige culturele schatten. Inwoners, bezoekers, bestuurders en bedrijven geven aan dat het een belangrijk aspect is van de aantrekkelijkheid van de provincie Utrecht.

Ook digitaal
De toevoeging 2.0 in de titel verwijst naar het feit dat alle informatie die op de nieuwe kaarten in het boek staat nu ook digitaal te raadplegen is. Achter de ‘mooie plaatjes’ in het boek gaat een uitgebreid gegevensbestand schuil. Alle elementen op de kaarten zijn mét hun achterliggende gegevens ook beschikbaar via de website www.provincie-utrecht.nl/chat.

Van Limes tot Soesterberg
Het eerste deel van het boek is thematisch van opzet. Auteur Roland Blijdenstijn, werkzaam bij de provincie Utrecht, verhaalt hoe de provincie Utrecht, gegrond op het bisschoppelijk Sticht, in een voortdurende strijd met Holland en Gelre zijn huidige grenzen heeft gekregen.
Vervolgens staat de rol van de provincie Utrecht als knooppunt van de Nederlandse infrastructuur centraal. Nieuw is het thema historische kastelen en buitenplaatsen,van de torens aan de Langbroekerwetering via de buitens aan de Vecht naar de Stichtse Lustwarande. Het Militair Erfgoed betreft het tijdperk van de Romeinse Limes tot aan het eind 2014 geopende Park Vliegbasis Soesterberg.

Van Heuvelrug tot Vecht
Het tweede deel van het boek beschrijft de cultuurhistorische ontwikkelingen per deelgebied – Utrechtse Heuvelrug, Kromme Rijn en Langbroek, Oude Rijn, De Vecht, Nederrijn en Lek, Lopikerwaard, Schalkwijk en Vianen, De Venen, Vechtplassen, Eemland en Gelderse Vallei. Dit gebeurt aan de hand van up to date tijdlaagkaarten, die de ontwikkeling stapsgewijs tonen, en vele spectaculaire luchtfoto’s.

Buitengewoon boeiend
Gedeputeerde Mariette Pennarts is trots op deze nieuwe uitgave: “Tastbare Tijd 2.0 zet het ‘historisch hart’ van ons land letterlijk en figuurlijk op de kaart. Het resultaat is een boek dat bewoners en bezoekers van de provincie Utrecht buitengewoon zal boeien en doen beseffen hoe rijk aan erfgoed onze leefomgeving is.”

Tastbare Tijd 2.0 is vanaf 5 februari te verkrijgen bij de boekhandel en VVV. Uitgeverij Stokerkade, ISBN9789079156269, €29,50.