Politiek

Hugo Prakke (D66) vraagt uw mening.

Persbericht

(ingezonden door D66 Utrechtse Heuvelrug)

Wel of geen duurzaamheidsberaad? Hugo Prakke (D66) vraagt uw mening.

Is het een idee om binnen onze gemeente een Duurzaamheidsberaad op te zetten, een lokale Club van Rome, met kennis/expertise van inwoners en afgevaardigden van instanties als bijvoorbeeld FGH, Dorp en Natuur, Heuvelrug Energie, UHDD, woningcorporaties en ondernemersverenigingen.
Doel is een club betrokken inwoners te vormen die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan Raad en College over duurzaamheidsvragen en die kritisch de routekaart naar een klimaat neutrale gemeente in 2035 monitort. We hebben natuurlijk al een WMO-raad, een jongerenraad en een verkeersberaad. Is het wenselijk om naar analogie daarvan een Duurzaamheidsberaad op te zetten of moet het heel anders?

Wat vindt u? Stuur uw reactie naar info@d66utrechtseheuvelrug.nl

Verschillende mensen hebben inmiddels op deze oproep gereageerd. Deze reacties zijn verdeeld. Tegenstanders van ‘beraden’ menen dat deze niet leiden tot helderheid in de besluitvorming, dat ze afleiden van de persoonlijke verplichtingen van de besturen (college, gemeenteraad). Een beraad leidt af van de noodzaak tot inhoudelijke kennis en betrokkenheid van de ambtenaren en het zou een proces onnodig vertragen ( ‘institutionalisering’).

Voorstanders zien wel een toegevoegde waarde voor een Duurzaamheidsberaad waarvan de oorsprong dan geen politieke maar maatschappelijke zou moeten zijn. Met andere woorden: een groep inwoners, los van politieke belangen, zou een duurzaamheidsagenda voor onze gemeente kunnen ontwikkelen met een horizon verder dan de huidige raadsperiode. Wanneer mensen ‘van buiten de politiek’ hier mee aan de slag gaan, dan ontwikkelt zich geen advies gevend orgaan, maar een gezamenlijke gedragen visie van inwoners en andere betrokkenen, waarvan een enorme kracht kan uitgaan. De politiek krijgt een gezond tegenwicht en een duidelijk richting mee die door inwoners en anderen wordt aangereikt. Deze kracht heeft dan geen ‘advies gevende functie’ maar veel meer een ‘richtinggevende functie’. 

Hugo Prakke , fractievoorzitter van D66, is benieuwd naar wat u vindt: Is een duurzaamheidsberaad in onze gemeente wel of niet zinvol?
Stuur uw mening naar info@d66utrechtseheuvelrug.nl
Hugo Prakke zal u vervolgens informeren over de verdere gang van zaken.