PS'15; persberichten en ingezonden

ChristenUnie Utrecht lanceert verkiezingsprogramma

(ingezonden door Christenunie)

 

Focus op werk, zorg en veiligheid

 

Een dienende houding zou het bestuur meer mogen kenmerken. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Geef geloof een stem in Utrecht’ dat de ChristenUnie zaterdag lanceerde in de Amersfoortse Sint Ansfriduskerk.

 

Dienstbaarheid, vrijheid en duurzaamheid; dat is de drieslag die de ChristenUnie drijft. De partij wil politiek bedrijven bij een open Bijbel. Dat leidt tot een politiek van dienstbaarheid aan de samenleving, verdediging van geestelijke en politieke vrijheden en tot opkomen voor dat wat kwetsbaar is.

 

Speerpunten legt de ChristenUnie bij het versterken van de regionale economie, scherpere keuzes rond cultureel erfgoed en meer inzet op verkeersveiligheid en verkeersvoorlichting.

 

De regionale economie wil de ChristenUnie dienen door betere verbindingen te leggen tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Zo telt de provincie erg veel kennis en bedrijven op het terrein van de zorg, zonder dat hierop bewust wordt ingezet. Sectorale kenniscentra zouden een grotere rol moeten spelen zodat ook lager- en middelbaar geschoold personeel kan profiteren. Verder moet het aantal regels verminderen en moet de provincie strakker sturen op de aanpak van winkelleegstand.

 

Religieus erfgoed verdient meer aandacht vanuit het Provinciehuis, vindt de ChristenUnie. Vooral oude kerken raken in verval, om dit tij te keren is zeker 43 miljoen euro nodig. De ChristenUnie wil zich daarom inzetten om leegstand en verval, in samenwerking met verschillende partijen, actief aan te pakken.

 

Op provinciale wegen gebeuren relatief veel ernstige ongelukken. De ChristenUnie wil daarom inzetten op intensivering van de verkeersvoorlichting en veilige weginrichting. Verkeersveiligheid is vaak terug te voeren op gedrag als hardrijden of mobiel bellen tijdens het fietsen en (snelle) fietsers op de rijbaan. De ChristenUnie wil daarom inzetten op intensivering van de verkeersvoorlichting en veiligere weginrichting door speciale fietspaden voor elektrische – en racefietsen.

 

De ChristenUnie lanceerde haar programma in de katholieke Sint Ansfriduskerk in Amersfoort. Deze prachtige, beeldbepalende monumentale kerk wordt bedreigd met sluiting.