Doorn

Sanering stomerij afgekeurd en uitgesteld

De sanering van de met stomerijmiddel PER verontreinigde grond in Doorn is uitgesteld. Het plan van stomerijorganisatie Bosatex voldoet niet aan de normen.

Dat de sanering niet op 1 april start maakte provinciaal gedeputeerde De Vries gistermiddag bekend. Hij moest verder melden dat ook het Driebergse saneringsplan als onvoldoende is beoordeeld en dus uitgesteld. ‘Ik verschuif die termijnen ook niet graag, maar ik heb liever een goed plan dan een slecht plan,’ aldus De Vries.

Provinciaal bodembewaker RUD heeft de onafhankelijke onderzoekers van bureau BK ingeschakeld om Bosatex te asisteren bij het maken van een plan dat wel aan de eisen voldoet. BK waarschuwde oktober vorig jaar dat het saneringsplan van Bosatex onvoldoende was, in een ‘second opinion’ die er sowieso al niet om loog,  Gisteren  maakte De Vries ook bekend dat hij ‘aangifte’ heeft gedaan tegen Bosatex, omdat het saneringsplan sowieso te laat klaar is.

De sanering van de grote verontreiniging in Doorn en de vooralsnog beperkte verontreiniging in Driebergen gaat miljoenen kosten en drie tot zeven jaar duren, met afgravingen rondom het brongebied, grond- en luchtwasmachines verder de pluim in en biologische technieken aan het eind van de pluim, waar de verontreiniging tot 25 meter diepte is gezakt.

Volgens gedeputeerde De Vries blijft stomerijeigenaar Van Boordt aansprakelijk voor de verontreiniging. Volgens Van Boordt zelf heeft hij zijn aansprakelijheid afgekocht in de regelingen waaruit Bosatex is ontstaan. Er loopt overigens ook nog een strafrechterlijk vooronderzoek naar de bron van de verontreiniging, volgens De Vries heeft het Openbaar Ministerie dat onderzoek nog niet afgerond.

Een motie van PVV-fractieleider Dercksen om te komen tot een nieuw onafhankelijk onderzoek naar het ‘falende toezicht’ van milieudienst OdrU haalde het gisteren niet. ‘Daarvoor moet u toch echt bij de gemeente Heuvelrug zijn,’ aldus gedeputeerde De Vries.

PER-machine stilgezet

Lokale partij BVH vroeg tien dagen geleden nog om onafhankelijk onderzoek in de Heuvelrugse gemeenteraad, maar die motie werd toen door geen van de overige partijen gesteund. Wel gesteund werd een VVD/D66-motie die aandrong op het buiten bedrijf houden van de PER-machine, die feitelijk al op 3 januari was uitgezet.

De machine werd vrijwillig uitgezet door eigenaar Van Boordt, nadat het gehalte PER in de lucht in de studentenkamers boven de stomerij de normen ver overschreed. Dat was al half december geconstateerd, maar werd pas na een hercontrole half januari bekend gemaakt. Wethouder Nijhof ging tien dagen geleden schoorvoetend akkoord met de motie, hoewel hij een slag om de arm bleef houden. ‘Het moet wel in het juridische kader passen, het moet wel rechtmatig zijn.’

Voor de motie in de Heuvelrugse gemeenteraad passeerde eerst een langdurige recapitulatie van de het dossier, dat gekenmerkt wordt door enerzijds raadselachtigheid en anderzijds frustratie over de aanpak en gebrekkige informatievoorziening van de kant van de overheden. ‘Wat een energie het kost om achter de waarheid te komen. Hier krijg je een beeld van mensen die vermalen worden tussen de organisaties,’ aldusPvdA- raadslid Scheltinga.

Zo betoogde Gonneke Cornelisse van milieudienst OdrU opnieuw dat er pas in augustus 2014 voor het eerst verhoogde waardes waren gemeten in het huis van de buren, wat de buurvrouwen Kleizen en Van Beek in boosheid deed ontvlammen. ‘Schandalig dat u dit hier durft te stellen’, aldus Kleizen. Volgens Van Beek zijn er al in 2012 verhoogde waardes gemeten, die weliswaar net onder de toelaatbare grens lagen. ‘Maar dan hoef je niet anderhalf jaar te wachten voor een hermeting.’

Risico’s van PER onbekend

Die hermetingen lieten overigens zulke hoge waardes zien dat twee buurgezinnen van de stomerij hun huis ontvluchtten. Dat gebeurde nadat ze pas na lang aandringen inzicht kregen in de resutaten van de metingen in en rond hun eigen huis. ‘Want die hoefde ik volgens hen niet te kennen. Eerst omdat ze onbetrouwbaar zouden zijn, later omdat er eerst met een aannemer over een pakket maatregelen onderhandeld moest worden,’ aldus Van Beek.’

De twee buurvrouwen hielden beiden een even kort als emotioneel betoog over wat hen is overkomen. Zo heeft Van Beek lang het advies gekregen gewoon veel te luchten. ‘Maar ’s avond wil je die ramen toch weer sluiten. Dat is moeilijk, als je kinderen in die kamers slapen.’ Ook de melding van vervuild water viel rauw op de maag. ‘Dat was toch het water waarmee ik jarenlang hun flesjes heb gevuld.’

Met name de onzekerheid over de gevaren en gevolgen van langdurige blootstellin gaan PER is de omgeving niet in de koude kleren gaan zitten. Zo kan ook de GGD nog steeds niet duidelijk maken wat precies de risico’s zijn van blootstelling, omdat daar te weinig onderzoek naar is gedaan. Buurvrouw Van Beek: ‘Als ik vraag wat de risico’s voor kinderen zijn krijg ik als antwoord dat daar geen gegevens over bestaan, omdat kinderen niet in stomerijen werken.’

Uitkoop buren

Overigens wees wethouder Nijhof ook nog op het drama bij de eigenaar van de stomerij, Thomas van Boordt. ‘We zijn er niet alleen voor de inwoners, ook voor de ondernemers van deze gemeente. Bij deze ondernemer is het leven ook overhoop gehaald,’ aldus Nijhof, die tevens moest melden dat de gemeente Van Boordt nu assisteert in het vinden van vervangende woonruimte voor de studentes die al sinds de kerstvakantie niet meer op hun kamer slapen.

Gedeputeerde De Vries deelde gisteren mee dat er met de twee buurgezinnen nu mondelinge overeenkomst is over de aankoop van hun woningen. De provincie financiert het grootste deel van de aankoop, maar de gemeente wordt juridisch eigenaar. Omdat er ook voor de gemeente kosten en risico’s aan zijn verbonden, zal de gemeenteraad binnekort eerst akkoord moeten gaan.

 

 

Dossier Stomerij, omgekeerd chronologisch:
Ook VVD wil stomerij nu sluiten
Raadslid ‘narrig’ over aanpak stomerijgif
Stomerijmachine al op 3 januari stilgelegd
Kamers boven gifstomerij nu ook al ontruimd
Doornse stomerij: Buren uitgekocht, OM ingeschakeld, gif aangetroffen in de vijver van Huis Doorn
Chemicus: PER vervliegt met koken water
Nog zes urgente stomerijvervuilingen in Utrecht
Stomerijlucht schoon, maar stomer heeft geen zin meer
Stomerijgif al meer dan decennium in beeld
Lucht buurwoningen stomerij nog steeds te vies
Stomerij Van Boordt: Wij lozen helemaal niks
Stomerijgif ‘dampt’ nu ook uit naar drinkwater
Ook tweede buurman ontvlucht gifdampen
Buurman ontvlucht vuile stomerijbodem
Wasserijgif: Afgraven, injecteren, filteren
Gif onder stomerijen Doorn en Driebergen