Columns WTSCHP '15

Columns WTSCHP’15; Water is niet rechts of links

Voila, de eerste column in de reeks voor de waterschapsverkiezingen. Piet Terpstra van Waterschap@Inwonersbelangen bijt het spits af.

Op 18 maart kunt u kiezen wie er namens u zitting neemt in het bestuur van het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Sedert 2008 ,- het eerste jaar waarin de inwoners rechtstreeks hun vertegenwoordigers konden kiezen,- maakt Waterschap@ Inwonersbelangen met twee leden deel uit van het bestuur van dit Hoogheemraadschap.

Wie is Waterschap @ Inwonersbelangen (W@I)?

Waterschap@ Inwonersbelangen is een samenwerkingsverband van een groot aantal lokale politieke partijen die actief zijn in de gemeenten die liggen binnen het werkgebied van het Hoogheemraadschap. Samen vormen zij een platform voor alle inwoners die hun leefgebied een warm hart toedragen. W@I is daarmee de enige lokale partij binnen het bestuur van het Hoogheemraadschap. Een waterschap is per definitie regionaal werkzaam en onderhoudt voor zijn taakuitoefening sterke contacten met de gemeenten binnen zijn werkgebied. Wij vinden het van groot belang dat de inwoners hun stem laten horen over de zaken en de belangen die hen direct aangaan zonder dat zij belemmerd worden door of afhankelijk zijn van landelijke partijpolitieke opvattingen. Wij zijn van oordeel dat er geen links of rechts water bestaat maar dat er alleen maar taken zijn die op een goede en doelmatige wijze moeten worden behartigd tegen zo laag mogelijke kosten. Herstel van beken en sprengen zoals in Driebergen of het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers, vispassages in de Kromme Rijn? Wij staan ervoor ! Door zijn achtergrond en opbouw is onze partij bij uitstek geschikt is om de lokale en regionale belangen op een pragmatische wijze te behartigen. De kieslijst bestaat dan ook uit mensen met de nodige bestuurlijke ervaring en met kennis van het werkterrein van het Hoogheemraadschap.

Waterschap@ Inwonersbelangen maakt zich er al zes jaar sterk voor dat het Hoogheemraadschap zijn taken doelmatig en tegen zo laag mogelijke kosten uitvoert. Mede door ons toedoen zijn de tarieven in de afgelopen periode sterk gematigd! Onze sleutelwoorden zijn dan ook : Taak –en Kostenbewust !

Om onze inbreng te kunnen continueren vragen wij uw steun door het uitbrengen van een stem op een van de kandidaten van onze partij. Wij rekenen op U!

P.M .Terpstra , Zeist

 

 

 

Wat zijn dit voor columns?

Hillridge zoekt graag naar minder clichees en vroeg deelnemende partijen aan hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, met de volgende richtlijn:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur goed illustreert.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


SURF DOOR NAAR WTSCHPS’15