Gemeente

Ondertekening convenant Servicepunten/sociale dorpsteams

(Ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Vanaf 1 januari kunnen inwoners terecht bij het Servicepunt in de buurt met vragen over hulp en ondersteuning. De Servicepunten zijn bemenst met professionals uit elf verschillende organisaties. Op dinsdag 10 februari hebben deze organisaties een convenant ondertekend waarin de samenwerking is vastgelegd.

De volgende organisaties leveren professionals in de Servicepunten: Welnuh, Vitras, MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Kwintes, ISZ De Brug, Altrecht, De Rading, Amerpoort, Intermetzo, Samen Veilig Midden-Nederland en de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Het Servicepunt in de buurt
Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan inwoners op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen en zorg voor jeugd. Dat is niet voor niets zo. De gemeente staat immers dichtbij inwoners en hun gezinnen én dichtbij de wijk, welzijnswerkers, hulpverleners en zorgaanbieders. Met korte lijnen kan betere zorg worden geboden én ondersteuning snel en effectief ingezet worden. Deze veranderingen komen niet uit de lucht vallen. Al langere tijd heeft de gemeente samengewerkt met inwoners, zorgverleners, maatschappelijke organisaties en cliëntenorganisaties aan een goede uitvoering van deze veranderingen. Om dit te realiseren, zijn er Servicepunten op vijf plaatsen in de gemeente ingericht waar inwoners met hun vragen op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen en opvoeden en opgroeien terecht kunnen. Voor meer informatie kijk op www.samenopdeheuvelrug.nl of bel naar (0343) 56 58 00.