Ingezonden

Aankoop van twee woningen bij stomerij in Doorn

Persverklaring 13 februari 2015

(ingezonden door gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Aankoop van twee woningen bij stomerij in Doorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om twee woningen onverplicht aan te kopen. Het betreft twee woningen die zich bevinden op de verontreinigde bodem rondom de stomerij aan de Acacialaan in Doorn. De huidige bewoners van deze woningen verblijven sinds september 2014 in vervangende woonruimte, omdat de gemeten PER-waarden in de woningen boven toegestane norm waren.

Deze onverplichte aankoop doet de gemeente samen met de provincie Utrecht. De onverplichte aankoop houdt in dat de gemeente, dan wel de provincie hier juridisch niet toe gehouden is. De gemeente wordt eigenaar van de woningen, de provincie financiert de aankoop. De bewoners van de woningen hadden vorig jaar aangegeven niet meer naar hun woningen terug te willen en de provincie en de gemeente verzocht om een oplossing in de vorm van aankoop van hun woningen.

Gedeputeerde Staten heeft op 3 februari 2015 ingestemd met de aankoop van de woningen.
De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug besluit binnenkort over dit voorstel. De gemeente vindt het positief dat samen met de bewoners en de provincie Utrecht in goed overleg deze oplossing is bereikt. De gemeente dringt er bij de provincie Utrecht op aan dat de sanering zo snel mogelijk ter hand wordt genomen.