Doorn

Je kunt gewoon blijven sproeien en de auto wassen

Wethouder Nijhof gaat biologische kwekerij A8 juridische steun verlenen in hun strijd met de bodemverontreiniging. Andere Doornaars met grondwaterpompen kunnen met hetzelfde water gewoon de tuin blijven sproeien en de auto wassen.

{mprestriction ids=”*”}Dat zegt Nijhof in reactie op het bericht dat groentenkwekerij A8 wordt afgeraden het eigen grondwater op te pompen om de groenten te sproeien. Dat kregen de kwekers begin december te horen van een gemeenteambtenaar. Later bleek uit watermonsters dat hun grondwater nog geen PER bevat. Van de RUD, de milieudienst van provincie, die over de kwestie met bodemverontreiniging van de stomerij gaat- mag de kweker wel gewoon grondwater oppompen.

Maar kwekers WIllem en Latetitia ’t Hooft willen dat zelf niet, omdat ze door te pompen de koolwaterstoffen en afbraakproducten van reinigingsmiddel PER die hogerop de Heuvelrug zijn geknoeid of geloosd juist naar zich toe zouden trekken. ‘Het probleem van de kwekerij is dat het biologische kwekerij is, met biologische keurmerken van SKAL en Demeter. De bodemverontreiniging zou inderdaad gevolgen voor de certificering van het bedrijf kunnen hebben,’ aldus Nijhof.

Nijhof is langsgefietst bij A8 om zich van de situatie op de hoogte te stellen. Ook heeft de wethouder daarbij hulp aangeboden. ‘Onze juridische medewerkers kunnen helpen, kijken hoe het zit met de aansprakelijkheid.’ Want dat de kwekerij extra kosten gaat maken is zeker. Zo moet komend seizoen al water van elders aangevoerd worden om de PER zo lang mogelijk weg te houden uit de grondwaterstromen.

Dat het gif nadert staat wel vast, de kwekers vrezen daarom voor hun bedrijf. ‘Dat spul beweegt,’ zegt ook Nijhof, die zegt zelf verrast te zijn door de snelheid waarmee het beweegt. In officiele bekendmakingen staat de verontreiniging tot onder het gemeentehuis ingetekend, maar onderzoekers hebben het ook al aangetroffen in de vijver van Huis Doorn. Het museum pompt water uit diepere lage op om de vijver te vullen, maar hevelt de gifstoffen zo onbedoeld over naar het oppervlaktewater.

Buren uitgekocht

‘Het zegt iets over de doorlatendheid van de grond,’ denkt Nijhof, die er op wijst dat het water wel gewoon veilig is. Andere Doornaars met pompen hoeven niet te vrezen. ‘Mensen kunnen gewoon hun tuin sproeien en de auto wassen met dat water.’ Nijhof kon gisteravond overigens ook de definitieve aankoop van de twee buurwoningen van de stomerij melden, zoals vanochtend is bevestigd in een persbericht van de gemeente.

Formeel moeten de buren -die al sinds september elders wonen- nog even wachten, maar een akkoord over de prijs is al gesloten met de province, die de aankoop financiert. De Heuvelrugse gemeenteraad vergadert er op 5 maart over, want ook Heuvelrug zal kosten maken en als toekomstig eigenaar risico’s dragen. ‘Dan kunnen we besluiten de mensen terwille te zijn, zodat zij houvast hebben richting de juridische afwikkeling.’

Andere buren hebben die houvast nog niet, omdat afgelopen week het saneringsplan van stomerijorganisatie Bosatex is afgekeurd en uitgesteld. Nijhof vindt dat erg vervelend, maar zegt nog geen inzicht te hebben in de redenen van afkeuring van het plan, dat in december ook al werd afgekeurd. ‘We zaten er naar uit te kijken de sanering zo snel mogelijk te starten. En ik had gedacht dat je na een eerste afkeuring je je huiswek beter gedaan zou hebben en met een gedegen plan komt.’

Over hoe lang een volgende plan nog gaat duren wil Nijhof geen uitspraken doen. ‘De hele procedure moet opnieuw doorlopen, dus dat kan best lang duren, maar ik weet het niet. Het ligt niet aan ons he, de provincie is bevoegd gezag en bosatex is de uitvoerder. Wij zeggen: maak nou vaart, maak nou vaart.’ Het spreekuur voor inwoners -opgezet om de sanering te ondersteunen- gaat overigens voorlopig wel gewoon door.

Volgens Nijhof kost de bodemverontreiniging de gemeentelijke organisatie inmiddels handenvol tijd. ‘Er is veel hectiek, we lopen daarom tegen een bescheiden capaciteitsprobleem op.’ Vooral de vragen die door inwoners en raadsleden op de organisatie worden afgevuurd kosten tijd. Nijhof vroeg de raadsleden gisteravond daarom ook hun vragen voortaan schriftelijk in te dienen, maar daar voelde met name raadslid Kamp niets voor: ‘Sommige vragen dulden geen weken uitstel. Ik voel er niks voor dat schriftelijk af te doen, en ik heb hier ook behoefte aan debat.’

Dossier Stomerij, omgekeerd chronologisch:
Stomerijgif dreigt nu ook kwekerij te bereiken
Sanering stomerij afgekeurd en uitgesteld
Ook VVD wil stomerij nu sluiten
Raadslid ‘narrig’ over aanpak stomerijgif
Stomerijmachine al op 3 januari stilgelegd

Kamers boven gifstomerij nu ook al ontruimd
Doornse stomerij: Buren uitgekocht, OM ingeschakeld, gif aangetroffen in de vijver van Huis Doorn
Chemicus: PER vervliegt met koken water
Nog zes urgente stomerijvervuilingen in Utrecht

Stomerijlucht schoon, maar stomer heeft geen zin meer
Stomerijgif al meer dan decennium in beeld
Lucht buurwoningen stomerij nog steeds te vies
Stomerij Van Boordt: Wij lozen helemaal niks

Onrust over stomerijgif neemt nog niet af
Stomerijgif ‘dampt’ nu ook uit naar drinkwater
Ook tweede buurman ontvlucht gifdampen
Buurman ontvlucht vuile stomerijbodem
Wasserijgif: Afgraven, injecteren, filteren
Gif onder stomerijen Doorn en Driebergen
{/mprestriction}