Over etc

Voorwaarden abonnement Hillridge

Deze overeenkomst ga je aan met Hillridge, een uitgave van Abu Melle Journalistieke Producties. Gedurende je abonnement kun je de afgeschermde artikelen op Hillridge lezen zo veel en zo vaak en op welke computer, laptop, tablet, telefoon of machine je ook wilt.

De afgeschermde artikelen op Hillridge zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan die openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren.

De artikelen zijn enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in je eigen leesomgeving. Een lichte uitzondering hierop vormen de collectieve abonnementen, die mogen gedeeld worden met de groep ingeschrevenen op het collectief.

Wij behandelen persoonsgegevens voorzover je die hebt ingevuld strikt vertrouwelijk. Mogelijk ontvang je wel berichten om je op bepaalde artikelen of evenementen en acties van Hillridge te attenderen. Als je vermoedt dat inbreuk is gemaakt op je lidmaatschap, als je een klacht hebt of gewoon een vraag dan horen we dat graag. Stuur je opmerking, klacht of vraag naar Hillridge en we reageren snel.

Je leest de artikelen op Hillridge voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het bezoeken van Hillridge mocht lijden. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.