Doorn

Inloopspreekuur met grote afwezige

Het eerste inloopspreekuur over de Doornse bodemverontreiniging trok niet erg veel belangstelling. Grote afwezige was veroorzaker Bosatex.

{gallery}myfolder{/gallery}{mprestriction ids=”*”}’Verdomme,’ briest Laetitia ’t Hooft, als ze deur uitstuift. Binnen heeft ze opnieuw te horen gekregen ‘dat er eerst uitgezocht moet worden wie er verantwoordelijk is’ voor de PER en andere koolwaterstoffen die via grondwaterstromen even gestaag als zeker haar kwekerij -biologische groentenkwekerij A8, ruim een kilometer benedenstrooms van de stomerij- naderen. ‘We weten toch wie er verantwoordelijk is,’ zegt ’t Hooft retorisch.

Antwoord zal zijn: Stomereigenaar Van Boordt, en in diens naam brancheorganisatie Bosatex, want die heeft afgelopen decennia de aanprakelijkheid overgenomen van Van Boordt -en nog een paar honderd andere stomerijen die bereid waren enkele tienduizenden euro’s in Bosatex te steken. Maar wie is er niet, ondanks de aankondiging op de groene gemeentepagina’s: Bosatex.

Onder de pet

HELP, staat er in kapitalen te lezen op de voorhoofden van mensen die zich in hun bestaan direct bedreigd zien door de PER van Van Boordt en Bosatex. Precies voor hen is het inloopspreekuur verzonnen. Achter de burelen van de Heuvelrugse gemeenteraad schuiven vanmiddag de vertegenwoordigers van provinciale bodemloket RUD, milieudienst OdrU, de GGD.

Ook is er nog een vertegenwoordiger van waterleidingbedrijf Vitens, maar voor hem zijn er amper vragen, omdat Vitens snel en adequaat reageerde toen er afgelopen september minimale hoeveelheden PER in een drinkwaterleiding werden gevonden: direct,  onomwonden en transparant communiceren en de leidingen vervangen. Een andere aanpak dan Bosatex, dat onderzoeksresultaten juist onder de pet houdt, en de bodemsanering opnieuw vertraagt.

‘Nee, dat ga ik niet zeggen,’ antwoordt Jeroen Kemper van het provinciale bodemloket RUD op de vraag wat precies de reden is van de nieuwe afkeuring van het saneringsplan, dat miljoenen euro’s gaat kosten en jaren duren. Kemper moet eerst een juridisch geschraafde brief schrijven, omdat achter de daadwerkelijke sanering een onduidelijke wereld van aansprakelijkheden -en dito kostenverdeling- verscholen gaat

Mede daarom houden bestuurders zich veelal op de vlakte, zoals ook verantwoordelijk milieuwethouder Nijhof doet, als hij als antwoord op de hulpvraag van omwonenden en ondernemers komt met zijn vaste statement. ”Dan ga ik opnieuw zeggen dat deze mensen zich moeten vervoegen bij het bevoegd gezag. En dat is de provincie.’

Wegdenken van verontreinigng

De buren van de stomerij zijn niet aanwezig, zij kregen vorige week het bericht dat hun woning -en daarmee een flink deel van hun zorgen- worden overgenomen door provincie en gemeente. De prijs van hun woningen is bepaald door een onafhankelijke taxateur, gezamenlijk gekozen door de buren, op voordracht van provincie en gemeente. Een taxateur die is gespecialiseerd in het ‘wegdenken’ van de bodemverontreiniging, vertelt een vertegenwoordiger van de gemeente. Daarom zou de prijs ruim een ton boven de huidige martkwaarde liggen.

Niet uitgekocht zijn de buren aan de andere kant van de stomerij. Ook daar worden metingen verricht en ook daar liggen die soms boven de toegestane waardes, maar ze zijn lang niet zo hoog als de metingen onder en in de huizen van de uitgekochte buren, die volgens de contra-expertise wonen boven een loze rioolbuis van de stomerij, een van de mogelijke bronnen van de verontreiniging.

Waarheidsvinding, dat is waar de buurvrouw Kleizen naar streeft. Kleizen wil graag weten hoe en wanneer de laatste ‘introductie’ PER heeft plaatsgevonden. In gewone mensentaal: wanneer heeft Van Boordt voor het laatt geknoeid, of misschien wel moedwillig geloosd. Een contraexpertise stelde dat die laatste lozing de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, zegt Kleizen. Maar daarmee is Jeroen Kemper van de RUD het niet eens. ‘Dat kunnen ze wel zeggen, maar ze kunnen het niet hard maken.’

 

Sanering: half jaar uitstel

Op korte termijn belangrijker nog dan waarheidsvinding, zegt buurvrouw Kleizen, is dat er nooit meer PER wordt gebruikt bij de stomerij. ‘Het is goed dat die PER-machine nu buiten bedrijf is. Wat mij betreft blijft die machine er ook staan, als maar hij uit blijft.’  De volgende buurman -die ook klaagt over achtergehouden meetresultaten van Bosatex- is het daar hartgrondig mee eens: ‘Van Boordt heeft bewezen niet met het spul om te kunnen gaan.’

Ook Robert van Barneveld -uitbater van restaurant de Notabelen, op een steenworp afstand van de stomerij- komt zich vervoegen op het inloopspreekuur. Van Barneveld vraagt om -zwart op wit- bewijs dat zijn terrasgasten geen gevaar lopen. Dat wordt hem toegestuurd.

Maar belangrijker nog, zegt Van Barneveld, is dat hij dat hij zijn nering kan voortzetten, ook als de sanering in volle gang is. Juist hetb terras zou dan moeilijk beriekbaar zijn, maar juist het terras is waar hij veel van zijn omzet draait. En ook daarover krijgt Van Barneveld nog bericht, want over het hoe en wat van de sanering zweven vooral veel vraagtekens.

Zeker is in elk geval dat de sanering voorlopig niet wordt gestart, zegt van de RUD, want die sanering verschuift sowieso vijf maanden. ‘Eerst moet ik mijn brief af hebben. Daarna volgt een termijn van twee weken waarin Bosatex bezwaar kan maken. Vervolgens moet de hele procedure opnieuw doorlopen. Dat kost minimaal vijftien weken.’

Dossier Stomerij, omgekeerd chronologisch:
Heuvelrug koopt buurwoningen stomerij voor €1,1 miljoen
Stomerijgif dreigt nu ook kwekerij te bereiken

Ook VVD wil stomerij nu sluiten

Raadslid ‘narrig’ over aanpak stomerijgif
Stomerijmachine al op 3 januari stilgelegd

Kamers boven gifstomerij nu ook al ontruimd
Doornse stomerij: Buren uitgekocht, OM ingeschakeld, gif aangetroffen in de vijver van Huis Doorn 
Chemicus: PER vervliegt met koken water
Nog zes urgente stomerijvervuilingen in Utrecht

Stomerijlucht schoon, maar stomer heeft geen zin meer 
Stomerijgif al meer dan decennium in beeld
Lucht buurwoningen stomerij nog steeds te vies
Stomerij Van Boordt: Wij lozen helemaal niks

Onrust over stomerijgif neemt nog niet af
Stomerijgif ‘dampt’ nu ook uit naar drinkwater
Ook tweede buurman ontvlucht gifdampen
Buurman ontvlucht vuile stomerijbodem
Wasserijgif: Afgraven, injecteren, filteren
Gif onder stomerijen Doorn en Driebergen

{/mprestriction}